Skip Navigation or Skip to Content

Publieke en private partijen trekken samen de kar in het Buitengebied Neerkant

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het buitengebied steeds beter te vinden. Het zijn uitgestrekte gebieden met veel leegstaande schuren en stallen, en overal het algemeen weinig toezicht en controle.

Om het buitengebied veilig en leefbaar te houden, besluiten steeds meer gemeenten om samen te gaan werken. Het project Veilig Buitengebied is een regionale aanpak waarbij onderling en met andere lokale partijen zoals gemeenten, politie, brandweer, bewoners, agrariërs, omgevingsdienst, RIEC, natuur- en landschapsbeheerders, etc., wordt samengewerkt. Een publiek-private samenwerking (PPS) is daar uitermate geschikt voor.

Deze structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van de buitengebieden vormt de basis van de aanpak ‘Veilig Buitengebied’. De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van dit project in.

vul enquête in