Skip Navigation or Skip to Content

Publieke en private partijen trekken samen de kar in het Buitengebied West-Betuwe

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het platteland steeds beter te vinden. Het zijn uitgestrekte gebieden met veel leegstaande schuren en stallen, en overal het algemeen weinig toezicht en controle.

Om het platteland veilig en leefbaar te houden, besluiten steeds meer gemeenten om samen te gaan werken. Keurmerk Veilig Buitengebied (KVO-Buitengebied) is een regionale aanpak waarbij onderling, en met andere lokale partijen zoals gemeenten, politie brandweer, bewoners, agrariërs, omgevingsdienst, RIEC, natuur en landschapsbeheerders, etc., wordt samengewerkt. Een publiek-private samenwerking (PPS) is daar uitermate geschikt voor.

Deze structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van de buitengebieden vormt de basis van de KVO-aanpak. “De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van dit keurmerk”

Enquête voor bewoners
Enquête voor ondernemers