Skip Navigation or Skip to Content

Enquête Buitengebied XXXXXXXXXXXXXXX

Afvaldumpingen, arbeidsuitbuiting, mensenhandel, (georganiseerde) diefstal, (georganiseerde) criminaliteit, gebruik- en handel in verdovende middelen, stroperij en overlast. Het zijn problemen waar veel buitengebieden mee geconfronteerd worden. De schade kan flink oplopen en het veiligheidsgevoel bij ondernemers, bewoners en bezoekers van het buitengebied is soms ver te zoeken.

De gemeente <XXXXX> / werkgroep <XXXXXXX> wil aan de slag met het nemen van preventieve maatregelen op de thema’s: schoon, heel én veilig in het buitengebied. Daarnaast wordt ingezet op het realiseren van de verhoging van de meldingsbereidheid in het buitengebied. Een effectieve aanpak kan alleen worden gerealiseerd als ondernemers, bewoners, gemeente, politie, brandweer en alle andere betrokken partijen in het buitengebied samen optrekken, hun visie op elkaar afstemmen, inzicht hebben in de problemen die er spelen, een gezamenlijk doel hebben én samen afspraken maken over de uitvoering van taken en het nemen van preventieve maatregelen.

Een publiek-private samenwerking (PPS) is daar uitermate geschikt voor. Deze structurele samenwerking tussen publieke- en private partijen in de aanpak van het buitengebied, is de basis van dit proces. De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen.

Vul bewoners enquête in
Vul ondernemers enquête in

Achtergrondinformatie over deze enquête

De komende tijd gaan we aan de slag met het inzichtelijk maken van uitdagingen op het gebied van veilig ondernemen in uw buitengebied. Dit proces wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen de gemeente, politie, brandweer, omgevingsdienst, natuurbeheerorganisaties, brancheverenigingen en bijvoorbeeld buurtschappen.

Als onderdeel van dit proces heeft Platform Veilig Ondernemen (PVO) een enquête opgesteld. Om een complete veiligheidsanalyse te kunnen maken, is uw mening over de verschillende onderwerpen van cruciaal belang. De uitkomst van de enquête is namelijk rechtstreeks van invloed op de maatregelen die in het buitengebied genomen gaan worden.

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten van uw tijd en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Alleen de vragen met een * zijn verplicht om in te vullen. Het is mogelijk de enquête te onderbreken en op een later moment af te maken en te verzenden.