Skip Navigation or Skip to Content

Onderzoek Veilig Buitengebied Wierden

Doet u ook mee aan ons onderzoek Veilig buitengebied? De vragen gaan over veiligheid, maatregelen tegen inbraak en het onderhoud van de openbare ruimte. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten en uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Enquête voor bewoners
Enquête voor ondernemers

Publieke en private partijen trekken samen de kar in het Buitengebied

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het platteland steeds beter te vinden. Het zijn uitgestrekte gebieden met veel leegstaande schuren en stallen en over het algemeen weinig toezicht en controle.

Keurmerk Veilig Buitengebied

Om het platteland veilig en leefbaar te houden, besluiten steeds meer gemeenten om samen te gaan werken. Keurmerk Veilig Buitengebied (KVO-Buitengebied) is een regionale aanpak waarbij onderling en met andere lokale partijen – zoals gemeenten, politie brandweer, bewoners, agrariërs, omgevingsdienst, RIEC, natuur- en landschapsbeheerders – wordt samengewerkt. Een publiek-private samenwerking (PPS) is daar uitermate geschikt voor.

Samenwerking

Deze structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van de buitengebieden vormt de basis van de KVO-aanpak. “De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van dit keurmerk.”