Skip Navigation or Skip to Content

Onderzoek Veiligheidsbeleving Hartje Hoensbroek

Doet u ook mee aan ons onderzoek over de veiligheidsbeleving? De vragen gaan over veiligheid, maatregelen tegen inbraak en het onderhoud van de openbare ruimte. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten en uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Enquête voor bewoners
Enquête voor ondernemers

Ondernemers en burgers werken samen aan de veiligheid van Hartje Hoensbroek

Criminaliteit weet ook de weg naar winkelgebieden te vinden. Onredelijke klanten, vandalisme, hangjongeren, winkeldiefstal of een overval… het zijn zaken waar veel winkelgebieden mee geconfronteerd worden. De schade kan flink oplopen en het gevoel van veiligheid bij ondernemers, winkelpersoneel, bewoners en bezoekers van het winkelgebied ontbreekt.

Samenwerking

De samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van de veiligheid in het winkelgebied vormt de basis tot eventuele structurele verbeteringen; zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte aanpassingen worden gedaan.