Skip Navigation or Skip to Content

Enquête Veilig Gelderlandplein Amsterdam

De komende tijd gaan we aan de slag met het inzichtelijk maken van uitdagingen op het gebied van veilig ondernemen in uw winkelgebied. Dit proces wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers. Als onderdeel van dit proces heeft het Platform Veilig Ondernemen een enquête opgesteld. Voor een goede veiligheidsanalyse is het van groot belang uw mening en gegevens over de onderwerpen uit de enquête te weten. De uitkomst van de enquête is rechtstreeks van invloed op de maatregelen die in het winkelgebied genomen gaan worden.

Vul enquête in

Agressieve klanten, vandalisme, winkeldiefstal of een overval. Het zijn problemen waar veel winkelgebieden mee geconfronteerd worden. De schade kan flink oplopen en het veiligheidsgevoel bij ondernemers, winkelpersoneel en bezoekers van het winkelgebied is soms ver te zoeken.

De KVO werkgroep Gelderlandplein Amsterdam wil de veiligheid in het winkelgebied vergroten. Een effectieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid kan alleen als ondernemers, bewoners, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken partijen in het winkelgebied samen optrekken, hun visie op veiligheid afstemmen, inzicht hebben in de problemen die er spelen, een gezamenlijk doel hebben en samen afspraken maken over de aanpak. Daarom willen de verschillende partijen structureel gaan samenwerken aan een toekomstbestendige aanpak van de veiligheidsproblemen in het winkelgebied.

Een publiek-private samenwerking (PPS) is daar uitermate geschikt voor. Deze structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van het winkelgebied, is de basis van dit proces. De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen.