Skip Navigation or Skip to Content

Veilig Winkelgebied Gennep-Centrum

Agressieve klanten, vandalisme, winkeldiefstal of een overval… het zijn problemen waar veel winkelgebieden mee geconfronteerd worden. De schade kan flink oplopen en het veiligheidsgevoel bij ondernemers, winkelpersoneel en bezoekers van het winkelgebied is soms ver te zoeken.

Vul de enquête in

De gemeente Gennep wil de veiligheid in het winkelgebied Gennep-Centrum vergroten. Een effectieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid kan alleen als ondernemers, bewoners, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken partijen in het winkelgebied samen optrekken, hun visie op veiligheid afstemmen, inzicht hebben in de problemen die er spelen, een gezamenlijk doel hebben en samen afspraken maken over de aanpak. Daarom willen de verschillende partijen structureel gaan samenwerken aan een toekomstbestendige aanpak van de veiligheidsproblemen in het winkelgebied Gennep-Centrum. Het CCV is gevraagd een rol te spelen bij de totstandkoming van deze aanpak.

Een publiek-private samenwerking (PPS) is daar uitermate geschikt voor. Deze structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van het winkelgebied vormt de basis van aanpak ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied’. “De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van dit keurmerk”