Skip Navigation or Skip to Content

Ondernemers Het Dorp Neerkant

De komende tijd gaan we aan de slag met het inzichtelijk maken van uitdagingen op het gebied van veilig ondernemen. Dit proces wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer, bewoners en ondernemers. Als onderdeel van dit proces heeft het Platform Veilig Ondernemen een enquête opgesteld. Voor een goede veiligheidsanalyse is het van groot belang uw mening en gegevens over de onderwerpen uit de enquête te weten. De uitkomst van de enquête is rechtstreeks van invloed op de maatregelen die genomen gaan worden.

vul enquête in

Agressieve klanten, vandalisme, winkeldiefstal, een overval of overlast. De schade kan flink oplopen en het veiligheidsgevoel bij ondernemers, winkelpersoneel en bezoekers is soms ver te zoeken.

Het dorp Neerkant wil de veiligheid vergroten. Een effectieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid kan alleen als ondernemers, bewoners, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken partijen in het winkelgebied samen optrekken, hun visie op veiligheid afstemmen, inzicht hebben in de problemen die er spelen, een gezamenlijk doel hebben en samen afspraken maken over de aanpak. Daarom willen de verschillende partijen structureel gaan samenwerken aan een toekomstbestendige aanpak van de veiligheidsproblemen. PVO Brabant Zeeland is gevraagd een rol te spelen bij de totstandkoming van deze aanpak.

Een publiek-private samenwerking (PPS) is daar uitermate geschikt voor. Deze structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van het winkelgebied, is de basis van dit proces. De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen.