Skip Navigation or Skip to Content

Hoe ga ik om met ongebruikelijke transacties?

Criminelen maken vaak gebruik van contant geld voor hun witwaspraktijken. Daarom willen sommige ondernemers liever zo min mogelijk contante betalingen. Daarnaast kan het voor overvallers minder aantrekkelijk worden om overvallen te plegen in de Retail, wanneer er minder contant geld aanwezig is. In dit artikel lees je waarop je moet letten bij contante betalingen. We hebben het dan niet over de echtheidscontrole van biljetten, maar over de kenmerken van ongebruikelijke transacties.

Grens van €10.000

Als ondernemer mag je formeel contante transacties tot €10.000 accepteren. Het is natuurlijk raadzaam om vooraf, via de huisregels van jouw onderneming, de grens een stuk lager te stellen. Wanneer een klant €10.000 of meer aan contanten wil betalen, bijvoorbeeld om een auto te kopen, dan moet je een cliëntenonderzoek uitvoeren. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) eist dat je als ondernemer zo’n onderzoek moet uitvoeren voordat je een transactie sluit.

Een cliëntenonderzoek maakt het voor criminelen lastiger om anoniem grote sommen geld uit te geven. Er zijn drie soorten cliëntenonderzoek:

  1. regulier cliëntenonderzoek bij een normaal risico
    In principe voer je een regulier cliëntenonderzoek uit. Hierbij verifieer je de identiteit van jouw klant door een identiteitsbewijs te vragen. Vertegenwoordigt jouw klant een juridische entiteit (zoals een besloten vennootschap of een vennootschap onder firma), dan moetje de uiteindelijk belanghebbenden of ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO) bepalen.
  2. verscherpt cliëntenonderzoek bij een hoog risico
    In sommige gevallen is een regulier cliëntenonderzoek niet voldoende en moet je een verscherpt cliëntenonderzoek doen. Bijvoorbeeld als jouw cliënt een politiek prominente persoon is.
  3. vereenvoudigd cliëntenonderzoek bij een laag risico
    Als het risico op witwassen of terrorismefinanciering laag is, is een vereenvoudigd cliëntenonderzoek voldoende.

Het hangt af van de omstandigheden hoe jouw cliëntenonderzoek eruit ziet. In de meeste gevallen voldoet het regulier cliëntenonderzoek.

Wist je dat?

Er is een wetsvoorstel ingediend om contante betalingen vanaf €3000 te verbieden. In september zal de Tweede Kamer zich over dit wetsvoorstel buigen. Na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer zal dit verbod gelden voor alle kopers en verkopers van goederen.  Lees hier meer over: https://ondernemersplein.kvk.nl/verbod-op-contante-betalingen-boven-3000-euro/

Zoek niet naar creatieve ‘oplossingen’

In economische uitdagende tijden kunnen grote geldbedragen aanlokkelijk zijn, maar het is raadzaam om ongebruikelijke transacties niet ‘gewoon’ te accepteren. Dat voorkomt problemen op korte en lagere termijn voor jouzelf en jouw onderneming. Denk aan  witwaspraktijken, maar ook aan afpersing en chantage.

Opdelen van grote transacties in kleinere bedragen om de 10K-grens te omzeilen, is niet toegestaan. Zodra meerdere transacties deel uitmaken van een aankoop of verkoop, dan geldt de grens van €10.000 voor het totaal aan transacties. Blijf dus weg van kunstgrepen om grote geldbedragen in contanten alsnog in ontvangst te nemen.

Gebruikelijke transacties

Bepaalde beroepsgroepen zijn verplicht om ongebruikelijke transacties direct te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Deze organisatie heeft criteria voor ongebruikelijke transacties vastgesteld. Bekijk hier de beroepsgroepen, die een meldplicht hebben: https://www.fiu-nederland.nl/home/meldergroepen/

Bent u geholpen met deze informatie?