Skip Navigation or Skip to Content

Hoe helpt PVO bij een Veilig Bedrijventerrein?

Een team van gespecialiseerde PVO-adviseurs kan ondersteunen bij de aanpak Veilig Bedrijventerrein, al dan niet in combinatie met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het PVO helpt lokale partijen bij het hele traject, van het opzetten van de publiek-private samenwerking tot de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. Het PVO heeft veel ervaring met het begeleiden van publiek-private samenwerking. Bovendien is het PVO deskundig op het gebied van veiligheid op bedrijventerreinen en gaat daarbij volledig onafhankelijk te werk.

Stap-voor stap helpt de adviseur om:

  • de samenwerking op te zetten
  • problemen in kaart te brengen
  • samen afspraken te maken over de aanpak.

Ook kan de adviseur advies op maat geven over beschikbare maatregelen die geschikt zijn voor het bedrijventerrein en de problemen die er spelen. Het PVO heeft de kennis en het overzicht van maatregelen die gemeenten, politie, brandweer en ondernemers in het land inzetten. Met die kennis heeft het PVO heeft ook eigen producten ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de Ondernemers Alert bijeenkomsten en veiligheidsscans.

Bent u geholpen met deze informatie?