Skip Navigation or Skip to Content

Wat is Veilig Bedrijventerrein?

Inbraken, vandalisme, cybercrime of ondermijnende criminaliteit: het zijn problemen waar veel ondernemers op bedrijventerreinen mee geconfronteerd worden. Verloedering en onveiligheid kunnen een succesvolle bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Ondernemers kunnen deze problemen niet alleen aanpakken. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Samenwerking tussen publieke en private partijen biedt dan de oplossing. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft hier een speciale aanpak voor ontwikkeld: de aanpak Veilig Bedrijventerrein. Platform Veilig Ondernemen is procesbegeleider.

Samen criminaliteit bedrijventerrein aanpakken

De aanpak Veilig Bedrijventerrein helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Dat gebeurt volgens een gestructureerd proces. Stap voor stap worden de betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen gezamenlijk voor een schoon, goed onderhouden en veiliger bedrijventerrein.

Samenwerken aan een veiliger bedrijventerrein

De praktijk laat zien dat samenwerken werkt. Bedrijventerreinen die werken volgens de aanpak Veilig Bedrijventerrein worden zowel subjectief als objectief veiliger. De criminaliteit daalt en het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en bezoekers stijgt.

Bent u geholpen met deze informatie?