Skip Navigation or Skip to Content

Welke maatregelen horen bij Veilig Bedrijventerrein?

Er zijn veel maatregelen die helpen om het bedrijventerrein veiliger te maken. De maatregelen variëren van preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht tot veiligheidsscans. Om specifieke problematiek op het bedrijventerrein aan te pakken, heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) speciale modules ontwikkeld waarin de meest effectieve maatregelen zijn verzameld. Bovendien bieden we producten om de veiligheid op het bedrijventerrein te vergroten.

Themamodules

De themamodules helpen je bij de aanpak van specifieke problemen op jouw bedrijventerrein. Elke module bestaat uit een pakket aan fysieke en organisatorische maatregelen, die er samen voor zorgen dat de criminaliteit vermindert en het veiligheidsgevoel verbetert. Er zijn modules voor de thema’s Ondermijning, Cybercrime, Inbraak, Cameratoezicht, Geweld en Agressie, Brand.

 

Producten voor Veilig Bedrijventerrein

Ondernemers Alert Bijeenkomst 

Deze voorlichtingsbijeenkomst zorgt ervoor dat ondernemers op het bedrijventerrein weten wat georganiseerde criminaliteit inhoudt, signalen leren herkennen en het effect zien dat van ondermijning uitgaat. Naast een plenair gedeelte gaan de ondernemers aan tafel in gesprek met medewerkers van politie, Openbaar Ministerie, RIEC, PVO en gemeente.

Trainingen op locatie

Het PVO verzorgt trainingen op locatie over diverse thema’s, zoals agressie en geweld, inbraak en cybercrime. In deze interactieve trainingen leren ondernemers en medewerkers welke preventiemaatregelen ze zelf kunnen nemen om criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen.

Veilig Ondernemen Scan

Tijdens een Veilig Ondernemen Scan inventariseert een CCV-adviseur de veiligheidsrisico’s in het bedrijf en gaat hierover in gesprek met de ondernemer. Ook wordt advies gegeven over de organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen die de ondernemer kan nemen om de veiligheid van zijn bedrijf te verbeteren. De adviezen staan beschreven in een adviesrapport dat de ondernemer na afloop ontvangt.

Aanvragen kunnen worden gedaan door een gemeente of een ondernemersvereniging, niet door individuele ondernemers.

Scan Excellent Cameratoezicht

Tijdens de scan Excellent Cameratoezicht controleert een onafhankelijke adviseur van het CCV of het camerasysteem van de ondernemer geschikt is voor de minimale eisen van heterdaadkracht, opsporing en vervolging. En daarmee voldoet aan Excellent Cameratoezicht. Aan de hand van 9 punten – die samen met de politie zijn opgesteld – wordt onder andere gekeken naar de beeldkwaliteit, camerapositie, opslag en het systeem. Ondernemers krijgen direct praktische tips over wat ze zelf kunnen doen om (nog) meer te halen uit hun camerasysteem. Soms zijn met kleine aanpassingen grote verschillen mogelijk.

Aanvragen kunnen worden gedaan door een gemeente of ondernemersvereniging, niet door individuele ondernemers.

Bent u geholpen met deze informatie?