Skip Navigation or Skip to Content

Ervaringen met Veilig Buitengebied

De publiek-private samenwerking in het buitengebied zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van deze aanpak.

Voordelen uit de praktijk

  • Bedrijfsschade neemt af
  • Minder criminaliteit
  • Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken partijen
  • Ondernemers en bewoners voelen zich veiliger.
  • Het buitengebied krijgt een beter imago en trekt meer bezoekers en nieuwe bedrijven aan die zich hier willen vestigen.

Lees meer over de ervaringen van de aanpak Veilig Buitengebied:   PDF Ervaring van Gemeente Bronckhorst met Veilig Buitengebied 

Bent u geholpen met deze informatie?