Skip Navigation or Skip to Content

Welke maatregelen horen bij Veilig Buitengebied?

Er zijn veel maatregelen die helpen om het buitengebied veiliger te maken. De maatregelen variëren van voorlichtingsbijeenkomsten, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht tot veiligheidsscans. Om specifieke problematiek in het buitengebied aan te pakken, heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid speciale modules ontwikkeld waarin de meest effectieve maatregelen zijn verzameld.

Themamodules

De themamodules helpen je bij de aanpak van specifieke problemen in jouw buitengebied. Elke module bestaat uit een pakket aan fysieke en organisatorische maatregelen, die er samen voor zorgen dat de criminaliteit vermindert en het veiligheidsgevoel verbetert. Er zijn modules voor de  thema’s Ondermijning, Cybercrime en Inbraak.

Producten veilig buitengebied

We bieden een aantal diverse producten voor een veilig buitengebied. Hieronder vind je ons aanbod:

Buitengebied Alert bijeenkomst

Een voorlichtingsbijeenkomst voor jouw inwoners en ondernemers in het buitengebied om meer bewustwording te creëren rondom georganiseerde criminaliteit, signalen leren herkennen en het effect dat van ondermijning uitgaat. De burgemeester, de lokale agrariërs en deskundigen delen hier hun ervaringen. En daar komen vaak interessante inzichten uit voort.

Veiligheidsscan voor bedrijven 

Individuele veiligheidsscan bij een bedrijf, waarbij een CCV-adviseur de veiligheidsrisico’s inventariseert en in gesprek gaat met de ondernemer. De nadruk ligt op voorlichting over ondermijning en het vergroten van de weerbaarheid, ervaringen delen en het belang van melden (al dan niet anoniem). Daarnaast wordt ook advies gegeven over de organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen die de ondernemer kan nemen om de veiligheid van zijn bedrijf te verbeteren. De adviezen staan beschreven in een adviesrapport dat de ondernemer na afloop ontvangt.

Barrièremodel ondermijning

Het barrièremodel brengt in kaart welke stappen een crimineel moet zetten om een delict te kunnen plegen en belicht welke partijen en gelegenheden het delict mogelijk maken. Hierdoor ontdek je welke barrières jij en je ketenpartners kunnen opwerpen om het werk van de crimineel te verstoren.

Bent u geholpen met deze informatie?