Skip Navigation or Skip to Content

Ervaringen en praktijkvoorbeelden van Veilig Uitgaansgebied

De publiek-private samenwerking in het uitgaansgebied zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van deze aanpak.

Zwolle pakt ondermijning aan via de KVU

In Zwolle wordt de samenwerking in de KVU (Keurmerk veilig ondernemen – uitgaansgebied) ingezet om ondermijning in de horeca bespreekbaar te maken. Ondernemers worden voorgelicht over wat ondermijning is en hoe je het herkent. Zo organiseerde de KVU-werkgroep en het ZwolleFonds samen met experts een webinar over ondermijning voor ondernemers. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.  Bekijk hieronder het hele webinar terug:

 

Horecavisie gemeente Tilburg

In de horecavisie van de gemeente Tilburg staan de horeca-ambities voor de komende 5 jaar (2023-2027). Bij het opstellen van de visie zijn veel partijen betrokken: bewoners, (horeca)ondernemers, centrummanagers, vastgoedeigenaren, studenten en onderwijs. In de uitvoering is samenwerking belangrijk: partijen worden gestimuleerd bij te dragen aan de gewenste ontwikkeling.

Ambities

Het aanbod, de inrichting en de uitstraling van het horeca-aanbod moeten bijdragen aan de identiteit van gebieden. Kwaliteit van de horeca is daarbij het belangrijkste en de uitstraling moet het straatbeeld versterken. Tilburg wil zorgen voor verscheidenheid, zodat er voor iedereen wat te kiezen valt. De ontwikkeling van horeca moet toekomstbestendig en duurzaam zijn en er moet een goede balans zijn tussen levendigheid en leefbaarheid.

Bron: tilburg.nl

Evaluatie pilot Gastvrij en veilig Rembrandt- en Thorbeckeplein

Op 1 juli 2015 ging de pilot Gastvrij en veilig Rembrandt- en Thorbeckeplein van start. Doelen van de pilot waren meer kwaliteit en minder uitgaansgeweld in dit gebied, bezoekers die zich welkom en veilig voelen en minder overlast voor bewoners. Basis van de aanpak was een convenant tussen ondernemers, politie en gemeente Amsterdam met 4 hoofdmaatregelen:

  • horecahosts
  • opleiding horecapersoneel
  • festivalbenadering
  • bonus/malus

Beschrijving

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Decisio in de periode april-oktober 2018 de pilot geëvalueerd.

Conclusie

Er is op voortvarende wijze gewerkt aan het invoeren van de maatregelen zoals in het convenant afgesproken. Alle betrokkenen zijn positief over de aanpak, de samenwerking en de resultaten. De hosts en de pleininrichting vormen de voornaamste pijlers onder het succes van de pilot. De bonus/malus-regeling en de opleiding van het horecapersoneel waren minder zichtbaar, maar ook deze maatregelen droegen bij aan het resultaat.

Bent u geholpen met deze informatie?