Skip Navigation or Skip to Content

Hoe helpt PVO bij een Veilig Uitgaansgebied?

Een team van gespecialiseerde PVO-adviseurs kan ondersteunen bij de samenwerking in het uitgaansgebied. Het PVO heeft veel ervaring met het begeleiden van publiek-private samenwerking. Bovendien is het PVO deskundig op het gebied van veiligheid in het uitgaansleven en gaat daarbij volledig onafhankelijk te werk.

De stappen

Stap voor stap helpt de adviseur om:

  • de samenwerking op te zetten
  • problemen in kaart te brengen
  • samen afspraken te maken over de aanpak.

Ook kan de adviseur advies op maat geven over beschikbare maatregelen die geschikt zijn voor het uitgaansgebied en de problemen die er spelen. Het CCV heeft de kennis en het overzicht van maatregelen die gemeenten, politie en horeca in het land inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de collectieve horecaontzegging, de inzet van particulier toezicht, gedragsbeïnvloeding/nudging en de bestuurlijke aanpak.

Bent u geholpen met deze informatie?