Skip Navigation or Skip to Content

Welke maatregelen horen bij Veilig Uitgaansgebied?

Er zijn veel maatregelen om de problemen in het uitgaansleven aan te pakken. Bovendien ontwikkelt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid én het Platform Veilig Ondernemen zelf producten om de veiligheid in het uitgaansleven te vergroten. Daarnaast is innovatie belangrijk om nieuwe veiligheidsproblemen in het uitgaansleven het hoofd te bieden.

Keuzewijzer Veilig Uitgaan

De Keuzewijzer Veilig Uitgaan is een overzicht van effectieve, veelbelovende en innovatieve aanpakken die de veiligheid in het uitgaansleven helpen bevorderen. De Keuzewijzer helpt je de aanpak te kiezen die het beste aansluit bij de problemen in jouw uitgaansgebied: geweld, lachgas, alcohol, seksuele intimidatie, ondermijning, overlast en minder politie inzet.

Ons aanbod voor Veilig Uitgaansgebied

Samen met het ministerie van JenV, Koninklijke Horeca Nederland, politie en gemeenten ontwikkelden het CCV en PVO diverse producten voor een veilig uitgaansgebied. Hieronder staat het aanbod.

Toolbox wapens en jongeren: uitgaansleven
Het gebruik van een wapen vergroot de kans op ernstig uitgaansgeweld aanzienlijk. Daarom is het uitgaansleven een van de speerpunten in het Landelijk actieplan Wapens en jongeren.Het CCV ontwikkelde een praktische toolbox voor de aanpak van wapens en jongeren, onder andere in het uitgaansleven. In de toolbox staat meer informatie over lokale samenwerking, concrete maatregelen in de horeca en op straat en praktijkvoorbeelden.

Ga naar de Toolbox Wapens en jongeren, op de CCV-website: Uitgaansleven

Collectieve horecaontzegging

Horecaondernemers kunnen plegers van criminaliteit en overlast uit hun zaak weren met een collectieve horecaontzegging (CHO). Wanneer diegene toch de horeca binnengaat, is er sprake van huisvredebreuk.

Voor het opleggen en handhaven van de CHO moeten horeca en politie persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft hiervoor een modelprotocol ontwikkeld dat is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer op de website van het CCV in het dossier Collectieve horecaontzegging.

Trends Veilig Uitgaan
Het CCV publiceert 3 keer per jaar de laatste trends in veiligheid en criminaliteitspreventie in uitgaansgebieden. Met landelijk en lokaal nieuws over onderzoeken, handreikingen, aanpakken en innovaties. Zo ging de editie van januari 2021 (PDF) onder andere over de naleving en handhaving van coronamaatregelen in de horeca, de aanpak van ondermijning in de horeca en nieuwe publicaties over lachgas, wapens en drugs.

E-learnings

Het CCV heeft diverse e-learnings die je gratis kunt volgen. In deze trainingen leer je aan de hand van casussen, foto’s en filmpjes hoe je agressie, overlast en andere problemen in het uitgaansleven kunt aanpakken:

 • E-learning Veilig uitgaan: met deze e-learning leer je hoe je een succesvolle samenwerking met gemeente, horecaondernemers, politie en omwonenden in een fictieve gemeente opzet. Ook leer je hoe je tot een doeltreffende lokale aanpak Veilig Uitgaan komt waarmee je in je eigen gemeente aan de slag kunt.
 • E-learning Laat je niet overvallen: in deze korte online training leren horecaondernemers aan de hand van filmpjes en fotosituaties hoe ze het risico op een overval zoveel mogelijk kunnen verkleinen. Ook leren ze hoe het beste kunnen reageren tijdens en na een overval.

360-gradenvideo’s

Het CCV ontwikkelde diverse video’s met behulp van 360-gradentechniek. Kijkend naar de 360-gradenvideo waant de doelgroep zich in levensechte situaties. Ook over het uitgaansleven zijn verschillende video’s beschikbaar. Alle video’s zijn te downloaden via de App Store en de Play Store.

 • Doorschenken in de horeca: wanneer is iemand te dronken en mag je hem geen alcohol meer geven? Dat is een lastige afweging voor horecamedewerkers. Want dronkenschap is niet altijd duidelijk zichtbaar. De 360-gradenvideo Doorschenken voor horecaondernemers biedt handvatten en helpt om het personeel te trainen.
 • Hoe handel jij bij een overval? In deze interactieve video komen vragen in beeld over hoe te handelen tijdens een overval. Als je een keuze maakt, zie je de gevolgen daarvan en krijg je tips hoe je het beste kunt reageren tijdens en na een overval. De training is goed inzetbaar voor overvaltraining van horecapersoneel.
 • Veilig uitgaan door samenwerking: op het Rembrandt- en Thorbeckeplein in Amsterdam werkt de gemeente samen met horeca en politie aan minder overlast en minder uitgaansgeweld. In deze 360-gradenvideo ervaar je zelf hoe de inrichting, verlichting en schoonhouden van de pleinen, het trainen van horecapersoneel, de aanwezigheid van hosts en gerichte communicatie daarbij helpen.

Maatregelen tegen uitgaansgeweld

Het CCV heeft samen met Bureau Beke in verschillende gemeenten pilots gedaan met innovatieve maatregelen tegen uitgaansgeweld en -overlast. De pilots waren gericht op: de inrichting van het gebied tegen fietsoverlast, de veiligheidsbeleving van uitgaanspubliek, de inzet van gastheren, de aanpak van alcohol-gerelateerd geweld en de inzet van predictive profiling.

Deze pilots gaven inzicht in 11 succesfactoren voor innovatie:

 • Stel urgentie centraal.  Voor het inzetten van een nieuwe maatregel is het nodig dat er sense of urgency is. Een voorbeeld is (kapot) glaswerk in de openbare ruimte. Dit komt overal voor, maar wordt pas urgent als glaswerk regelmatig als wapen gebruikt wordt of als het de politie hindert bij de inzet op straat.
 • Committeer partijen. Bij uitgaan zijn veel partijen actief: horeca, gemeente, handhavers, belangenvertegenwoordigers (bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland) en portiers. Een nieuw in te voeren maatregel heeft meer kans van slagen als deze wordt ondersteund door meerdere partijen. Zorg ook voor commitment op meerdere niveaus. Dus zowel op de ‘werkvloer’ als op het hogere niveau, zoals wethouder, burgemeester, politiechef of evenementenorganisator.
 • Gebruik enthousiasme. Wanneer enthousiaste partijen kunnen fungeren als ambassadeurs voor een nieuw in te voeren maatregel, dan kan dit bijdragen aan een succesvolle invoering. Zie niet alles als een probleem, probeer kansen te zien.
 • Toon lef. Soms is het noodzakelijk om een maatregel in te voeren zonder dat zeker is dat deze werkt. Het bevordert het besluitvormingsproces als een persoon of instantie met doorzettingsmacht knopen doorhakt.
 • Pluk laaghangend fruit. Het invoeren van nieuwe maatregelen is gebaat bij snelle actie. Als blijkt dat het invoeren van meerdere maatregelen tegelijk ten koste gaat van de voortgang, kies dan eerst voor het invoeren van maatregelen die op korte termijn kunnen worden ingevoerd. Extra maatregelen kunnen eventueel in een later stadium worden toegevoegd.
 • Experimenteer in particuliere domeinen. Nieuwe maatregelen zijn eenvoudiger in te voeren op privéterreinen, bijvoorbeeld evenemententerreinen, omdat daar in de regel geen langdurige procedures voor nodig zijn. Het doorvoeren van nieuwe maatregelen in openbaar gebied loopt vaak via vergunnings- en ontheffingsaanvragen. Dit kost tijd en moeite en verkleint de kans van slagen.
 • Wees reëel over de haalbaarheid en potentie. Het invoeren van nieuwe maatregelen is gebaat bij een reëel verwachtingspatroon. Blijf daarom kritisch op de aard van de maatregelen, de inzet van de maatregelen en de te verwachten effecten in relatie tot de beoogde doelen. Blijf kritisch en durf de stekker eruit te trekken als niet (meer) aan deze voorwaarden wordt voldaan.
 • Bewaak technische grenzen. Met name nieuwe technische maatregelen vereisen veel inzet en kennis. Vaak is er sprake van ‘een stap terug en twee stappen vooruit’ in het ontwerpen van technisch-innovatieve maatregelen. Ook komt het voor dat de stand van de techniek nog niet goed genoeg is om nieuwe, soms ambitieuze maatregelen, te realiseren. Blijf daarom reëel in de mogelijkheden van de techniek.
 • Wees reëel over effecten. Nieuwe maatregelen om uitgaansgeweld tegen te gaan, zijn nog niet op effectiviteit onderzocht. Het is daarom van belang om te spreken over ’te verwachten effecten’. Pas als de maatregel door middel van een effectmeting is geëvalueerd, kan gesproken worden van de effecten van een maatregel.
 • Hou het perspectief breed. Het komt voor dat naast het veiligheidsperspectief ook andere belangen worden gediend bij het doorvoeren van nieuwe maatregelen (bijvangst). Probeer hiermee rekening te houden bij het opstarten van de maatregel. Dit kan het enthousiasme voor de maatregel bevorderen.
 • Denk aan communicatie. Communicatie is een krachtig middel om nieuwe maatregelen op een bepaalde manier te introduceren, zowel intern als extern. Voor de beeldvorming rond een nieuwe maatregel is het belangrijk dat de verwachtingen reëel zijn. Overweeg daarom goed of, hoe en via welke kanalen wordt gecommuniceerd over nieuwe maatregelen en aan welke partijen.

Bent u geholpen met deze informatie?