Skip Navigation or Skip to Content

Hoe werkt het certificeren voor Veilig Winkelgebied?

Private en Publieke partijen kunnen op lokaal niveau samenwerken voor het vergroten van de veiligheid en de veiligheidsbeleving. Als zij samenwerken zoals vastgelegd in het certificatieschema KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) kan een beoordeling door de certificatie-instelling plaatsvinden.

Bent u geholpen met deze informatie?