Skip Navigation or Skip to Content

Wat is een Veilig Winkelgebied?

Agressieve klanten, vandalisme, hangjongeren, winkeldiefstal of een overval: het zijn problemen waar veel winkelgebieden mee geconfronteerd worden. De schade kan flink oplopen en het gevoel van veiligheid bij ondernemers, winkelpersoneel en bezoekers van het winkelgebied is soms ver te zoeken. Ondernemers kunnen deze problemen niet alleen aanpakken. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Samenwerking tussen publieke en private partijen biedt dan de oplossing. Het CCV heeft hier een speciale aanpak voor ontwikkeld: de aanpak Veilig Winkelgebied. Platform Veilig Ondernemen fungeert hierbij als procesbegeleider.

Afspraken maken voor de aanpak van overlast in een winkelcentrum

De aanpak Veilig Winkelgebied helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Dat gebeurt volgens een gestructureerd proces. Stap voor stap worden de betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen gezamenlijk voor een schoon, goed onderhouden en veiliger winkelgebied.

Samen werken aan een veilig winkelgebied werkt

De praktijk laat zien dat samenwerken werkt. Winkelgebieden die werken volgens de aanpak Veilig Winkelgebied worden zowel subjectief als objectief veiliger. De criminaliteit daalt en het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en winkelend publiek stijgt.

Bent u geholpen met deze informatie?