Skip Navigation or Skip to Content

Welke maatregelen horen bij een Veilig Winkelgebied?

Er zijn veel maatregelen die helpen om het winkelgebied veiliger te maken. De maatregelen variëren van (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht tot brandpreventie. Om specifieke problematiek in het winkelgebied aan te pakken, zijn er speciale modules ontwikkeld waarin de meest effectieve maatregelen zijn verzameld. Bovendien bieden we producten om de veiligheid in het winkelgebied te vergroten.

Themamodules

De themamodules helpen je bij de aanpak van specifieke problemen in jouw winkelgebied. Elke module bestaat uit een pakket aan fysieke en organisatorische maatregelen, die er samen voor zorgen dat de criminaliteit vermindert en het veiligheidsgevoel verbetert. Er zijn modules voor de volgende thema’s: Dieftal, Geweld en Agressie, Cybercrime, Overvallen, Inbraak, Brand.

Producten veilig winkelgebied

We bieden diverse producten voor een veilig winkelgebied. Hieronder vind je het aanbod:

Collectief Winkelverbod
Wordt jouw winkelgebied onveilig gemaakt door hardnekkige overlastgevers of winkeldieven? Dan kan een collectief winkelverbod uitkomst bieden. Bij herhaling van een overlast situatie of een strafbaar feit, kan aan de overlastgever voor langere tijd de toegang worden ontzegd voor alle deelnemende winkels in het winkelgebied.

E-learnings
Veel overlast en winkelcriminaliteit kan worden voorkomen door goed getraind winkelpersoneel. Bovendien voelen medewerkers zich veiliger doordat ze zelfverzekerder op de werkvloer staan.

Er zijn diverse e-learnings beschikbaar die ondernemers en hun medewerkers gratis kunnen volgen. In deze interactieve trainingen leren ze aan de hand van foto’s en filmpjes van praktijksituaties wat te doen om een overval, agressie en winkeldiefstal of interne criminaliteit te voorkomen. Maar ook hoe ze het beste kunnen reageren als het toch gebeurt.

Je vindt alle e-learnings in de CCV-Academie.

Trainingen

Voor ondernemers en medewerkers die echt willen oefenen in praktijksituaties biedt het PVO trainingen op locatie.
Zo leren deelnemers hoe te handelen tijdens bijvoorbeeld agressie, geweld, winkeldiefstal of een overval. Daarmee ervaar je aan den lijve wat zo’n incident met je doet en hoe je (on)gewild reageert. Een prima voorbereiding dus voor als het echt zover mocht komen. Natuurlijk komt ook aan bod welke preventiemaatregelen ondernemers en medewerkers zelf kunnen nemen om winkelcriminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen.

We geven trainingen over de volgende thema’s:

  • Agressie en geweld
  • Winkeldiefstal
  • Overvallen
  • Inbraken
  • Interne criminaliteit
  • Cybercrime

Kijk voor meer informatie in de CCV-Academie  en bekijk onze agenda om te zien waar PVO de komende maanden trainingen geeft.

Veilig Ondernemen Scan
Tijdens een Veilig Ondernemen Scan inventariseert een PVO-adviseur de veiligheidsrisico’s in het bedrijf en gaat hierover in gesprek met de ondernemer. Ook wordt advies gegeven over de organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen die de ondernemer kan nemen om de veiligheid van zijn bedrijf te verbeteren. De adviezen staan beschreven in een adviesrapport dat de ondernemer na afloop ontvangt.

Aanvragen kunnen worden gedaan door een gemeente of ondernemersvereniging, niet door individuele ondernemers.

 

 

Bent u geholpen met deze informatie?