Skip Navigation or Skip to Content

Hoe helpt het PVO bij een Veilige Jachthaven?

Een team van gespecialiseerde PVO-adviseurs kan ondersteunen bij de aanpak Veilige Jachthaven, al dan niet in combinatie met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Deskundig en onafhankelijk

Het PVO helpt lokale partijen bij het hele traject, van het opzetten van de publiek-private samenwerking tot de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. Het PVO heeft veel ervaring met het begeleiden van publiek-private samenwerking. Bovendien is het PVO deskundig op het gebied van veiligheid in jachthavens en gaat daarbij volledig onafhankelijk te werk.

Stap-voor stap helpt de adviseur om:

  • de samenwerking op te zetten
  • problemen in kaart te brengen
  • samen afspraken te maken over de aanpak.

Ook kan de adviseur advies op maat geven over preventieve maatregelen die geschikt zijn voor de jachthaven en de problemen die er spelen. Het CCV heeft de kennis en het overzicht van maatregelen die gemeenten, politie, brandweer en ondernemers in het land inzetten. Met die kennis heeft het PVO heeft ook eigen producten ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de Jachthaven Alert bijeenkomsten en veiligheidsscans.

Bent u geholpen met deze informatie?