Skip Navigation or Skip to Content

Wat is een Veilige Jachthaven?

Een jachthaven is een populaire plek voor waterliefhebbers en ondernemers. Maar ook voor criminelen is de jachthaven een interessante locatie, omdat zij daar redelijk anoniem kunnen verblijven en opereren. Er zijn over het algemeen weinig regels en de toegang (via het water) is vaak eenvoudig. Dit maakt een jachthaven tot een potentiële broedplaats van ondermijnende activiteiten, zoals drugstransport en witwaspraktijken. Ook diefstal van onder andere buitenboordmotoren, vaak vanuit georganiseerd verband, is een toenemend probleem.

Om de veiligheid in een jachthaven te vergroten en te borgen is een goede samenwerking tussen publieke en private partijen van essentieel belang. Met de aanpak Veilige Jachthaven helpt het PVO lokale partijen om de samenwerking vorm te geven en gezamenlijk maatregelen te nemen.

Samen criminaliteit in jachthaven aanpakken

De aanpak Veilige Jachthaven helpt ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om criminaliteit aan te pakken. Dat gebeurt volgens een gestructureerd proces. Stap voor stap worden de betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals voorlichtingsbijeenkomsten en georganiseerd toezicht zorgen lokale partijen gezamenlijk voor een veiligere jachthaven.

Bent u geholpen met deze informatie?