Skip Navigation or Skip to Content

Welke maatregelen horen er bij een Veilige Jachthaven?

Er zijn veel maatregelen die helpen om een jachthaven veiliger te maken. De maatregelen variëren van voorlichtingsbijeenkomsten en betere openbare verlichting tot georganiseerd toezicht en veiligheidsscans. Het PVO en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelden diverse producten voor een veilige jachthaven.

Ons aanbod.

Jachthaven alert bijeenkomst
Deze voorlichtingsbijeenkomst zorgt ervoor dat inwoners, recreanten/waterliefhebbers en ondernemers in het jachthavengebied weten wat georganiseerde criminaliteit inhoudt, signalen leren herkennen en het effect zien dat van ondermijning uitgaat. De deelnemers delen hier hun ervaringen en gaan in gesprek met gemeente en deskundigen. En daar komen vaak interessante inzichten uit voort.

Veiligheidsscan (focus op ondermijning)
Tijdens een veiligheidsscan inventariseert een PVO-adviseur de veiligheidsrisico’s in bedrijven, sportclubs, bij de havenmeester, etc. rondom de jachthaven en gaat hierover in gesprek met de eigenaren/beheerders. De nadruk ligt op voorlichting over ondermijning en het vergroten van de weerbaarheid, ervaringen delen en het belang van melden (al dan niet anoniem). Ook wordt advies gegeven over de organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen die de eigenaar/beheerder kan nemen om de veiligheid van de accommodatie te verbeteren.

Barrièremodel ondermijning
Met behulp van de barrièremodellen van het CCV kun je bepalen welke barrières jij en je ketenpartners kunnen opwerpen tegen criminele activiteiten. Je brengt in kaart welke stappen een crimineel moet zetten om een delict te kunnen plegen en welke partijen en gelegenheden het delict mogelijk maken. Werf, ligplaatsen, aanwezige horeca en detailhandel, eventuele vakantiewoningen, maar ook boten, helling en bunkerstation ondergaan een nadere analyse. Vervolgens kijk je per onderdeel wie op welke manier kan ingrijpen om het werk van de crimineel te verstoren. Meer informatie vind je op www.barrieremodellen.nl

App ‘Regelgeving in Jachthavens’
De app ‘Regelgeving in Jachthavens’ is een handig hulpmiddel voor handhavers bij het uitvoeren van een controle. Maar ook jachthaven- en booteigenaren kunnen er hun voordeel mee doen, door er onder meer de heersende wet- en regelgeving in op te zoeken. Daarnaast geeft de app de mogelijkheid om bij geconstateerde misstanden een melding te maken bij de verantwoordelijke handhavende instantie. De app is ontwikkeld door de Taskforce Brabant Zeeland in samenwerking met het CCV.

Download de app gratis via de App-store of Google Play Store.

Bent u geholpen met deze informatie?