Skip Navigation or Skip to Content

Hoe herken ik criminaliteit in het buitengebied?

We bedoelen met ‘buitengebied’ het gebied buiten de bebouwde kom van een stad of dorp. Een groot deel van het buitengebied in Nederland wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Criminaliteit beperkt zich niet tot de steden in ons land, maar ook in de buitengebieden vindt de georganiseerde misdaad mogelijkheden om criminele activiteiten te ontwikkelen. Als ondernemer en bewoner zul je daarom ook alert moeten zijn op signalen in het buitengebied.

De signaleren van criminaliteit in het buitengebied

– activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen
– onbekende voertuigen (bestel- of vrachtwagens)
– een chemische geur van anijs, amandel, aceton of ammoniak
– jerrycans en blauwe vaten met chemicaliën of IBC 1.000 liter containers
– afgeschermde deuren of ramen (met purschuim)
– afzuiginstallaties via het dak
– overmatige beveiliging met camera’s
– huurders die alleen contant geld betalen of helemaal niet betalen;
– huurders die zich niet identificeren en afspraken niet vastleggen
– onbekende tussenpersonen die zaken regelen (verhuurmakelaars, notarissen)
– onlogische bedrijfsvoering (geen klandizie of website);
– aanwezigheid van motorbendes

Wat zijn de verschillen tussen stedelijke criminaliteit en criminaliteit in het buitengebied?

De georganiseerde misdaad gebruikt het buitengebied om bijvoorbeeld drugsafval te dumpen of loodsen en schuren te gebruiken voor cannabisteelt en de productie van drugs. In een landelijk gebied is er meestal minder toezicht vergeleken met een stad. Daarom kunnen criminele activiteiten langere tijd ‘onzichtbaar’ blijven in landelijke gebieden.

Klopt het dat criminelen agrariërs benaderen?

Ja, criminelen kunnen inderdaad landbouwers en veehouders benaderen om een lucratief voorstel te doen. Maar ook bewoners in het buitengebied met schuren worden benaderd door criminelen met de vraag of zij deze mogen huren.

Veiligheidsversterkers

Ondernemers en bewoners in het buitengebied kunnen verschillende maatregelen treffen om de kans op betrokkenheid bij criminele activiteiten te verkleinen.

Project Veilig Buitengebied 

Project Veilig Buitengebied is een samenwerking tussen publieke en private partijen om criminaliteit in een specifiek gebied/regio aan te pakken. Dat gebeurt volgens een proces, waarbij stap voor stap partijen elkaar leren kennen, de problematiek in de regio in kaart wordt gebracht en waar vervolgens oplossingen voor worden gezocht. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) heeft deze aanpak ontwikkeld, en beloont een succesvolle samenwerking waarbij alle stappen van het proces zijn doorlopen met een certificaat voor de 1e veiligheidsster. Elke drie jaar volgt een toets en bepaalt het CCV of het buitengebied in aanmerking komt voor een volgende ster. Platform Veilig Ondernemen ondersteunt de samenwerkende partijen door procesbegeleiding te bieden.

Veilig verhuur

Als je een pand verhuurt, wil je natuurlijk voorkomen dat het pand wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Je wil immers niet in verband worden gebracht met deze activiteiten. Er zijn een aantal maatregelen die je kan nemen om te voorkomen dat je jouw schuur of loods verhuurt aan een crimineel. Meer informatie lees je in de flyer ‘Veilig uw pand verhuren‘ van het CCV en in ons artikel

Opzetten van buurtgroep 

Als je weet wat er in de omgeving van jouw bedrijf of woning speelt, weet je beter waar je op moet letten. Heeft een van je buren onlangs een aanbod gekregen van een persoon die hij of zij niet vertrouwt? Dan weet je dat jij extra waakzaam moet zijn. Om elkaar makkelijk op de hoogte te houden van dit soort zaken, is het mogelijk een Whatsapp-groep op te zetten voor de buurt en/of het buitengebied waar jij woont of werkzaam bent.

Bent u geholpen met deze informatie?