Skip Navigation or Skip to Content

Aanpak cybercrime prominente rol in Position Paper politie

27 september 2023
3 min leestijd

Tussen 2024 en 2028 heeft Politie Nederland € 400 miljoen nodig om zowel de basis op orde te krijgen als om de komende jaren voldoende mankracht, kennis en middelen te hebben om maatschappelijke problemen en vraagstukken op te pakken. Dat staat in het Position Paper dat Politie Nederland samen met de regioburgemeesters eerder deze week presenteerde. Digitale vaardigheid en de aanpak van cybercriminalilteit nemen een prominente rol in in dit paper.

Zes lijnen

In het Position Paper, dat op 25 september werd gepresenteerd, vraagt de politie dus om € 400 miljoen. Om inzichtelijk te maken waarvoor ze dat bedrag nodig hebben, zijn in het paper zes lijnen uitgezet. Dat zijn de onderwerpen/gebieden waar de politie zich op gaat focussen de komende jaren.
Lijn 1: Stabiel beleid en meerjarige financiële zekerheid. Bedrag: 156 miljoen euro.
Lijn 2: Goed werkgeverschap en aanpak PTSS. Bedrag: 52 miljoen euro.
Lijn 3: Behouden en versterken van verankering in de wijk. Bedrag: 42 miljoen euro.
Lijn 4: Digitaal vaardige politie. Bedrag: 150 miljoen euro.
Lijn 5: Bestendigen aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Bedrag: niet gedefinieerd.
Lijn 6: Investeren in zorg en jeugd en versterken samenwerking (keten)partners. Bedrag: niet gedefinieerd.

Digitaal veilige politie

Opvallend is het hoge bedrag dat de politie en regioburgemeesters vragen voor lijn 4, een digitaal veilige politie. Alleen voor lijn 1 zou meer geld nodig zijn, en de reden daarvan is in eerste instantie om een opgelopen en structureel tekort dat afgelopen jaren is ontstaan op te vangen.

‘De samenhang en wisselwerking tussen de virtuele en fysieke wereld wordt steeds groter’, staat er in het Position Paper. ‘Dat maakt dat de digitale dreiging van criminelen onverminderd groot is en voortdurend verandert, terwijl onze weerbaarheid achterblijft.’ Om bestand te zijn tegen die groeiende online dreiging wil de politie investeren in haar eigen ict-systemen, investeren in kennis, datagedreven werken verder ontwikkeling en bovenal het versterken van de aanpak van cybercriminaliteit en andere vormen van digitale criminaliteit.

Nieuwe dreigingen

Online ontwikkelingen gaan razend snel en cybercriminelen zoeken daardoor ook continu naar nieuwe manieren om toe te slaan. ‘We worden in de toekomst vaker geconfronteerd met maatschappelijke effecten van onder andere sociale media en cryptovaluta. En met die van kunstmatige intelligentie, waarvan we nog geen concreet beeld hebben welke impact dit kan gaan hebben op de samenleving en ons werk”, schrijft de politie in het paper. ‘Kortom: we moeten in staat zijn te innoveren en onze werkwijze continu aan te passen. Dit kan echter alleen met een goede basis.’

En die goede basis zou op dit moment nog ontbreken, want de veiligheid en cybersecurity van de ICT-systemen moet volgens de politie eerst omhoog. En daarnaast zijn extra specialisten noodzakelijk om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. ‘We moeten zelf kennis van data en technologie in huis hebben en met oog voor ethiek en privacy de kansen van technologie benutten om de bedreigingen tegen te gaan.’

Informatie over cybercriminaliteit

Dat cybercriminaliteit een groot probleem is in de Nederlandse samenleving, ziet ook Platform Veilig Ondernemen. Of het nu de KNVB is, een middelbare school of een kleine zelfstandige: veel ondernemers en organisaties krijgen helaas vroeg of laat met een vorm van cybercrime te maken. Op onze website vinden ondernemers meer informatie over de verschillende vormen, maatregelen om slachtofferschap te voorkomen maar ook stappen die ze kunnen ondernemen als ze vermoeden slachtoffer te zijn geworden van cybercriminaliteit.

Wil je het gehele Position Paper lezen? Ga dan via de knop naar de website van Politie Nederland.

Politie.nl