Skip Navigation or Skip to Content

Over PVO

Wij zijn veiligheidsversterkers

Voor je het weet zijn ondernemers weerbaar. Vanuit die filosofie beschermt Platform Veilig Ondernemen ondernemers tegen verschillende vormen van criminaliteit. We werken op regionaal niveau samen met veiligheidspartners en zoeken actief de verbinding met ondernemers op. Zo werken we samen aan een veiliger ondernemingsklimaat in heel Nederland.

 

Bekijk hier onze PVO-jaarplannen 2024

Drone woonwijk driehoek

Veilig begint in de buurt

Die regionale en landelijke krachtenbundeling met veiligheidspartners en ondernemers zorgt ervoor dat we een verschil maken in de bestrijding van lokale criminaliteit. We brengen in kaart wat in welke regio speelt en welke maatregelen doeltreffend zijn. Zo weten ondernemers in heel Nederland zich te weren tegen zichtbare en onzichtbare vormen van misdaad.

Samen ondernemers weerbaar maken

Wil je lokale of regionale veiligheidsissues aanpakken die veilig ondernemen nu lastig maken? Vind de samenwerking met lokale en landelijke partners via PVO. Wij brengen kennis en ervaring bij elkaar om veilig ondernemen structureel op de kaart te zetten. Het is waar: voor je het weet doe je zaken met een crimineel. Maar ondernemers kunnen veel maatregelen treffen om die kans te verkleinen. Voor je het weet heb je zelf de touwtjes in handen.

Veiligheidsversterkers die weerbaar maken

Veilig ondernemen. Daar maken we ons sterk voor. Dat doen we met veiligheidsversterkers die aansluiten op regionale ontwikkelingen, de actualiteit en behoeften van ondernemers. Er is altijd een workshop, training of veiligheidsprofessional bij jou in de regio die je weerbaarder maakt.

Foto zebrapad

Maak jezelf weerbaar en train je team

We bieden onder meer deze veiligheidsversterkers:

  • Voorlichting en advies aan bedrijven en instellingen over veiligheid
  • Trainingen en (thema)bijeenkomsten
  • Lokale initiatieven voor criminaliteitspreventie
  • Landelijk ontwikkelde concepten verspreiden, lokaal en regionaal
  • Criminaliteitspatronen analyseren om ondernemers ertegen te weren
  • Veiligheidspartners bij elkaar brengen om concrete veiligheidsproblemen aan te pakken
Dronefoto lucht, nacht

logo ccv

Platform Veilig Ondernemen Nederland is onderdeel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Lees meer over het CCV op hun website.