Skip Navigation or Skip to Content

Cybersecuritymonitor: steeds meer bedrijven nemen meerdere maatregelen

8 augustus 2023
2 min leestijd

De digitale wereld is continu in beweging en in ontwikkeling. Cybercriminelen vinden nieuwe manieren om slachtoffers te maken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt ieder jaar hoe het gesteld is met de cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens in Nederland. De resultaten van het meest recente onderzoek, dat mede op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt uitgevoerd, heeft het CBS vastgelegd in de Cybersecuritymonitor 2022. Uit de resultaten blijkt dat het aantal bedrijven dat minstens vijf maatregelen neemt om cyberveiligheid te vergroten na een jaar van stagnatie is toegenomen (52%).

Aantal maatregelen afhankelijk van grootte

Investeren in cyberveiligheid en cyberweerbaarheid is niet vanzelfsprekend. Het kost ondernemers tijd om zich te verdiepen in mogelijke maatregelen en geld om deze door te voeren. En het resultaat van een maatregel is niet altijd direct zichtbaar of merkbaar. Gelukkig blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2022 dat ondanks deze factoren steeds meer bedrijven vijf of meer maatregelen nemen om de kans op slachtofferschap van cybercriminaliteit te verkleinen. In de grootteklasse bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen is het percentage bedrijven dat vijf of meer maatregelen neemt net boven de 40%. Bij bedrijven met meer werknemers varieert het van 75% (10 tot 50 medewerkers) tot 98% (250 of meer werkzame personen). Er kan dus gesteld worden dat hoe groter het bedrijf (aantal werknemers), hoe meer cybermaatregelen er worden genomen.

Grote verschillen bij maatregelen

Er zijn een aantal maatregelen die door zowel de kleinere, middelkleine én door de grotere bedrijven wordt getroffen. Dit zijn onder meer het gebruiken van antivirussoftware (meer dan 80% van alle bedrijven). Maar ook een beleid voeren voor sterke wachtwoorden (±60%) en het bewaren van gegevens op een andere (fysieke) locatie (±64%). Andere maatregelen worden beduidend minder doorgevoerd bij kleinere bedrijven. Zo maakt minder dan 20% van de bedrijven met 2 tot 9 medewerkers gebruik van een VPN-netwerk, tegenover bijna 80% van de bedrijven met 50 tot 249 medewerkers en ±82% van de bedrijven met meer dan 250 medewerkers.

Laaghangend fruit

Uit de resultaten van het onderzoek kunnen we concluderen dat veel kleine en middelkleine bedrijven het laaghangend fruit hebben geplukt. De eenvoudige maatregelen zijn bij meer dan de helft doorgevoerd. Dit zijn bijvoorbeeld het gebruik maken van antivirussoftware en het voeren van een beleid voor sterke wachtwoorden. Deze bedrijven kunnen zich focussen op het nemen van aanvullende maatregelen, om het cybercriminelen nog moelijker te maken hun netwerk binnen te dringen, hen op te lichten en/of gegevens te stelen.

De Cybersecuritymonitor 2022 lees je op de website van het CBS.

Lees de Cybersecuritymonitor 2022 (CBS)