Skip Navigation or Skip to Content

Jaarbericht Openbaar Ministerie: in 2023 groeide het aantal winkeldiefstallen verder met 12%

14 mei 2024
1 min leestijd

Op 13 mei publiceerde het Openbaar Ministerie (OM) het Jaarbericht over het jaar 2023. Welke cijfers zijn relevant voor jou als ondernemer? Cybercrime, ondermijning, winkeldiefstallen en zware georganiseerde criminaliteit passeren de revue.

Laten we beginnen met goed nieuws: sommige vormen van high impact crime nemen nu al meerdere jaren op rij in omvang af, zo staat beschreven in het Jaarbericht over het jaar 2023. Zo is in 2023 het aantal woninginbraken verder afgenomen met 7% en het aantal gewapende overvallen met 19%.

Deze vormen van offline criminaliteit zijn toegenomen

Het aantal winkeldiefstallen groeide vorig jaar verder met 12% en ook het aantal openlijk geweldsincidenten tegen personen ligt 5% hoger dan in het pre-coronajaar 2019. In 2023 nam daarnaast het aantal misdrijven rondom drugshandel toe met 16%.

Cijfers over cybercriminaliteit

Het OM meldt over het thema cybercrime het volgende: tijdens de jaren van corona piekte gedigitaliseerde criminaliteit, maar daarna nam het aantal geregistreerde misdrijven voor gedigitaliseerde criminaliteit weer af. Het gaat dan specifiek om vormen van online fraudemisdrijven. In 2023 is ten opzichte van 2022 wel weer een lichte groei van 7% te zien, vooral in het aantal fraudedelicten met online handel.  

Daarmee stabiliseert het aandeel geregistreerde misdrijven voor gedigitaliseerde criminaliteit zich nagenoeg weer op het oude niveau van voor de pandemie. Een belangrijke kanttekening die het OM hierbij maakt: voor vormen van cybercrime komen doorgaans minder verdachten in beeld. Eén verdachte van cybercrime maakt vaak veel meer slachtoffers (met soms wel meer dan 200 slachtoffers in één zaak).

Onderzoek naar criminele samenwerkingsverbanden neemt toe

In 2023 is het aantal onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) opnieuw toegenomen, met bijna 8% ten opzichte van 2022. Van de 1.800 csvonderzoeken waren er 807 drugsgerelateerd, 91 csv-onderzoeken hadden betrekking op wapens en explosieven.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Een ander belangrijk agenda-item van het OM is om de dreiging van de georganiseerde misdaad weg te nemen en de georganiseerde (drugs) criminaliteit te verminderen en beheersbaar te maken.  

De aanpak richt zich ook op andere vormen van ernstige georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Vaak gaat het dan – zo omschrijft het OM- om complexe en langdurige opsporingsonderzoeken met een groot aantal verdachten, getuigen en slachtoffers. Deze onderzoeken hebben steeds vaker een internationaal karakter, maar de effecten ervan zijn vaak lokaal zichtbaar.

Doe mee met een activiteit in jouw eigen regio

Wat kun jij in je regio ondernemen om jezelf te beschermen tegen alle bovengenoemde vormen van criminaliteit? Platform Veilig Ondernemen organiseert in de regio verschillende bijeenkomsten. Kijk in onze agenda wat er wordt georganiseerd bij jou in de buurt en doe mee! 

Ontdek wat we bij jou in de regio organiseren!