Skip Navigation or Skip to Content

Jaaroverzicht FIU: 2 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties

2 juli 2024
1 min leestijd

FIU-Nederland heeft in 2023 meer dan twee miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties ontvangen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de bijna 1,9 miljoen meldingen het jaar ervoor. In dit artikel delen wij de belangrijkste bevindingen voor jou als ondernemer en vertellen we hoe jij kunt omgaan met ongebruikelijke transacties.

Om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden, moeten volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) instellingen ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland. Vorig jaar meldden bijna tweeduizend instellingen samen meer dan 2 miljoen transacties. Van deze meldingen werden 180.578 transacties als verdacht bestempeld en gedeeld met opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland. FIU deelt niet alleen de harde cijfers, er worden ook nieuwe inzichten en patronen van financiële criminaliteit gedeeld.

Ongebruikelijke transacties melden?

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is het centrale meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Op basis van de Wwft moeten verschillende instellingen, onder andere financiële instellingen, zakelijke- en financiële dienstverlening, hier hun ongebruikelijke transacties melden.

Welke criminaliteitsontwikkelingen vallen op?

Dit zijn opvallende resultaten op het gebied van witwassen en onderliggende delicten.

  • Zorgfraude in georganiseerd verband. Het blijkt dat er steeds meer netwerken ontstaan om in georganiseerd verband fraude te plegen. In dit soort netwerken vervullen de deelnemers allemaal hun eigen, soms specialistische, rol.
  • Toename van complexiteit. Daarnaast komt in het jaaroverzicht naar voren dat er meerdere rechtspersonen worden betrokken om georganiseerde fraude te plegen, onder andere om het wegsluizen van (zorg)gelden te versluieren.
  • Verwevenheid met zware criminaliteit. En op basis van (zorg) fraudeonderzoeken lijkt er in toenemende mate verbinding te zijn met personen die bekend zijn vanuit de zware georganiseerde misdaad.

Hoe ga jij om met ongebruikelijke transacties in jouw onderneming?

Criminelen maken vaak gebruik van contant geld voor hun witwaspraktijken. Daarom wil je misschien als ondernemer liever zo min mogelijk contante betalingen aannemen. Daarnaast kan het voor overvallers minder aantrekkelijk worden om overvallen te plegen, wanneer er minder contant geld aanwezig is.

4 tips: zo voorkom je interne fraude zoals witwaspraktijken door het personeel

  • Ken je (nieuwe) medewerkers.
  • Pas fraudegevoelige processen aan.
  • Stel een duidelijk beleid op en zorg dat al je medewerkers dit beleid kennen.
  • Stimuleer een open bedrijfscultuur.
Meer vragen over witwassen beantwoorden wij hier