Skip Navigation or Skip to Content

M. start samen met gemeenten campagne voor vastgoedsector

14 september 2023
1 min leestijd

Meld Misdaad Anoniem (M.) start samen met gemeenten en de private sector een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Ondernemers in de vastgoedsector komen regelmatig met criminaliteit in aanraking. Panden worden bijvoorbeeld ingezet als productieplaats voor drugs, opslagplek voor illegale goederen of als locatie waar criminelen geld witwassen.

Samenwerkingspartners

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Vastgoedpro, KNB, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC-LIEC Landelijke Fenomeentafel Vastgoed, CCV, PVO en een zestigtal gemeenten.

Lees meer over de campagne op meldmisdaadanoniem.nl

Signaleren herkennen

De campagne moet ervoor zorgen dat het bewustzijn van deze vormen van criminaliteit bij vastgoedondernemers wordt vergroot, de kans verkleint dat ze onbedoeld bij illegale praktijken betrokken raken én wijst hen op de mogelijkheid om verdenkingen en verdachte situaties anoniem te melden.

Vastgoedmedewerkers, bijvoorbeeld makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs kunnen in hun werk afwijkingen signaleren die kunnen duiden op criminaliteit. Maar dan moeten zij wel de signalen kennen die op illegale activiteiten duiden. Signalen zijn bijvoorbeeld ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten en inconsistentie in dossiers.
Meld Misdaad Anoniem zorgt er samen met de betrokken gemeenten voor dat ondernemers in de vastgoedsector informatie ontvangen over deze signalen. Ze verspreiden toolkits en artikelen en organiseren informatiebijeenkomsten.

 

Succes geboekt

Naast het informeren over mogelijke signalen van criminaliteit, focust de campagne zich op het verlagen van de drempel tot het melden van verdachte situaties. Dat doe Meld Misdaad Anoniem via een online strategie en e-learning. Het nut van deze aanpak heeft zich al bewezen in het verleden: in 2022 is deze campagne al in een aantal gemeenten uitgevoerd, met als resultaat dat in deze gemeenten 30%  meer gemeld is ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Meld Misdaad Anoniem (M.)

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost.