Skip Navigation or Skip to Content

Onderzoek wijst uit: meldingsbereidheid daalt als afstand tot dader afneemt

30 oktober 2023
2 min leestijd

Het melden van signalen en vermoedens van criminele activiteiten in de omgeving is een belangrijke stap naar een veiligere omgeving. Uit onderzoek van Hogeschool Rotterdam en Avans Hogeschool blijkt dat de meldingsbereidheid van ondernemers daalt naar mate de afstand tot de dader afneemt. Kortom: vermoedens van criminele activiteiten van een 'vreemde' zullen ondernemers eerder melden dan als ze dezelfde signalen bij een klant waarnemen.

Drie casussen

In het onderzoek van de twee hogescholen, waar de onderzoekers Arie de Wild en Jimmy Maan in Secondant over schreven, werden er drie situaties mondeling voorgelegd aan 27 ondernemers, gevestigd op een Rotterdams bedrijventerrein. De situaties waren als volgt:
Situatie 1: “Op een garagebox in uw straat wordt een grote afzuiginstallatie geïnstalleerd, die dag en nacht doordraait terwijl dit gezien de bedrijfsactiviteiten nergens voor nodig zou moeten zijn.”
Situatie 2: “Een klant vraagt of het mogelijk is een – in uw branche uitzonderlijk hoog – bedrag contant af te rekenen. U weigert deze contante betaling, omdat u het niet vertrouwt.”
Situatie 3: “Een zakelijke klant bestelt bij u goederen of diensten die niet passen bij zijn bedrijf, maar wel gebruikt kunnen worden bij de productie van verdovende middelen. U weet dat deze klant al enige tijd in financieel zwaar weer verkeert.”

Waar in situatie 1 er nauwelijks een relatie is tussen de ondernemer en de mogelijke dader, is die in situatie 2 al aanwezig en in situatie 3 is er een duidelijke connectie. Ook schrijven de onderzoekers het volgende over de drie casussen: “In de volgorde van deze 3 situaties wordt de zekerheid en het bewijs over daderschap steeds sterker zodat verwacht mag worden dat ook de meldingsbereidheid alleen maar toeneemt.”

Intenties van ondernemers

In onderstaand figuur is te zien dat de meldingsbereidheid bij de ondervraagden afneemt naarmate de relatie tot de mogelijke dader duidelijker is. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat het dus gaat om de uitgesproken intenties van de ondervraagde ondernemers, en niet om gedane meldingen“, benoemen de onderzoekers duidelijk bij de resultaten. “Uit eerdere onderzoeken komt zekerheid van daderschap als belangrijkste factor naar voren. Dit onderzoek ontkracht dit niet, maar laat zien dat sociale factoren ook een belangrijke rol spelen. Persoonlijk contact met de (mogelijke) dader lijkt de meldingsbereidheid te verlagen.”

 

Image

Bron afbeelding: Secondant

Het hele artikel over het onderzoek is te lezen op Secondant.

 

Naar Secondant

Drempel verlagen

“We zien dat meldingsbereidheidscampagnes zich veelal richten op de praktische aspecten van melden, zoals meldpunten en borging van anonimiteit van de melder. De rol van persoonlijke contacten en gevolgen van een melding voor deze personen blijven onderbelicht”, schrijven de onderzoekers. De (psychologische) drempel om melding te maken van signalen uit de omgeving die mogelijk duiden op criminele activiteiten is soms dus nog te hoog.

Platform Veilig Ondernemen werkt samen met onder meer Politie Nederland en Meld Misdaad Anoniem om die drempel te verlagen. Dit doen we door ondernemers zelf op te zoeken en de afstand tussen de instanties en de ondernemers te verkleinen.