Skip Navigation or Skip to Content

PVO Regio Rotterdam bereikt mijlpaal en ondertekent convenant

13 oktober 2023
1 min leestijd

In elk van de tien regionale PVO's werken private en publieke partijen samen om ondernemers weerbaarder te maken tegen criminaliteit. PVO Regio Rotterdam heeft in de eerste helft van 2023 hard gewerkt aan het ontwikkelen van een eigen entiteit en daarmee een eigen identiteit. In de Week van de Veiligheid bereikte ze daarin een belangrijke mijlpaal.

Publieke en private partijen

PVO Regio Rotterdam heeft de eerste maanden van 2023 haar netwerk uitgebreid en partners gezocht voor het vormen van een stuurgroep, waarin zowel publieke als private partijen worden vertegenwoordigd. Op 12 oktober was het zover: in gemeentehuis Lansingerland werd de nieuwe samenwerking tussen partijen bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant. Het doel van dit convenant is om de belangen en wensen van ondernemers uit de regio te behartigen. Daarnaast zet de stuurgroep zich de komende jaren in om de ondernemer handvaten en concrete trainingen te bieden om zo weerbaarder te worden tegen criminaliteit

Samenstelling stuurgroep

Het complete bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Pieter van de Stadt
Burgemeester Lansingerland

Vicevoorzitter
Marco Oosterwijk
Burgemeester Ridderkerk

Leden
Marjolein v. Eykelen – Gebiedsofficier afdeling Beleid & Strategie, Openbaar Ministerie

Jan Janse – Eenheidsleiding Politie Rotterdam, sectorhoofd zeehavenpolitie

Pieter van Klaveren – Voorzitter MKB Rotterdam

Tessa Langerijs  – Directeur VNO/NCW  West

Marlies Cirkel – Regiomanager KHN-Rotterdam

Evelien Bras – Directeur FERM

Arie Verhorst  – Regiobestuurder LTO

Tien regionale PVO's

Platform Veilig Ondernemen kent tien regionale PVO’s. Elk van deze platformen zet zich in om regionale ondernemers weerbaarder te maken tegen verschillende vormen van criminaliteit. Van cybercrime tot ondermijning. Dit doet PVO door onder meer het organiseren van bijeenkomsten, het geven van trainingen, uitvoeren van scans en het bieden van concrete en praktische maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Meer informatie over PVO Regio Rotterdam: https://pvo-rotterdam.nl/