Skip Navigation or Skip to Content

Veiligheidsmonitor 2023: ontdek de belangrijkste uitkomsten!

6 maart 2024
2 min leestijd

Hoe vaak zijn Nederlanders slachtoffer geworden van criminaliteit? Wat vinden ze van het functioneren van de politie? Welke maatregelen zijn er genomen om criminaliteit te voorkomen? Deze vragen, en meer, worden in de Veiligheidsmonitor 2023 beantwoord. Maar wat betekent dit voor jou als ondernemer? En hoe kun je zelf preventieve maatregelen (onder)nemen? Lees vooral verder!

De Veiligheidsmonitor  (Centraal Bureau voor de Statistiek) wordt sinds 2005 jaarlijks en vanaf 2017 tweejaarlijks gehouden. In 2023 hebben ruim 180.000 personen de vragenlijst ingevuld. Wat zijn opvallende uitkomsten?

Wat is de Veiligheidsmonitor?

De Veiligheidsmonitor is een grootschalig enquêteonderzoek onder de Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder naar onder meer leefbaarheid, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Stijging aantal slachtoffers traditionele criminaliteit

Het aantal mensen dat in 2023 aangaf slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit – zoals geweld, diefstal, inbraak en vernielingen – is na een jarenlange daling voor het eerst weer toegenomen. 20% van de Nederlanders is in 2023 slachtoffer geworden van één of meerdere vormen van traditionele criminaliteit. In 2021 was dit 17%. Daarnaast… 

  • Is 11% in 2023 slachtoffer geworden van vermogensdelicten. In 2021 was dit 9%; 
  • Heeft 7% van de ondervraagden aangegeven slachtoffer te zijn geweest van vernielingen, in 2021 was dit 6%; 
  • Is 6% van de Nederlanders in 2023 slachtoffer van geweldsdelicten geworden, tegenover 5% in 2021. 

Lichte daling slachtofferschap online criminaliteit

Opmerkelijk is dat het slachtofferschap van online criminaliteit, zoals online oplichting en fraude, hacken, online bedreiging en intimidatie, in vergelijking met 2021 is gedaald van 17% naar 16%.

Preventie van cybercriminaliteit in het bedrijfsleven

Maar ondanks deze lichte daling wordt 1 op de 5 ondernemers slachtoffer van cybercriminaliteit…

Voorbeelden van cybercriminaliteit zijn phishing en ransomware. Bij phishing proberen criminelen zoveel mogelijk gegevens te achterhalen door middel van valse mails of berichten. Ransomware focust meer op het blokkeren van bestanden en gegevens. Het slachtoffer moet geld betalen om de toegang terug te krijgen.

Wat kun jij zelf doen om geen slachtoffer te worden van (cyber)criminaliteit?

Voorkomen is beter dan genezen: Platform Veilig Ondernemen!

Voor je het weet zijn ondernemers weerbaar. Vanuit die filosofie beschermt Platform Veilig Ondernemen ondernemers tegen verschillende vormen van criminaliteit. Zo helpen we ondernemers om cyberaanvallen te voorkomen door het delen van de juiste kennis. We beantwoorden de meest gestelde vragen en vertellen wat je moet doen als je toch slachtoffer bent geworden.

Kom in actie en doe mee aan een activiteit

Wil je aan de slag en jouw onderneming beter beschermen tegen criminaliteit? Ontdek wat we bij jou in de regio organiseren.

Bekijk de agenda