Skip Navigation or Skip to Content

Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven? Wij beantwoorden 3 prangende vragen!

21 maart 2024
2 min leestijd

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven is in de afgelopen drie jaar slachtoffer geworden van een cyberaanval. Een nieuwe wet: de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven, moet het mogelijk gaan maken dat de overheid actief informatie over digitale dreigingen met bedrijven kan delen. Wat dit precies inhoudt? Je leest het in dit artikel.

Afgelopen 12 maart werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven. Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken, wil er met deze wet voor zorgen dat bedrijven zich beter kunnen weren tegen cybercrime. Op 19 maart vond een stemming plaats: de wet is met 135 stemmen aangenomen. Nu het wetsvoorstel is behandeld in de Tweede Kamer, gaat het naar de Eerste Kamer. Wij houden je uiteraard op de hoogte van het verdere verloop van de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven. Volg ons vooral op LinkedIn als je dat nog niet deed!  

Voor wie is de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven bedoeld?

De wet is bedoeld voor de zogenaamde ‘niet-vitale bedrijven’. Vitale bedrijven bieden een dienst aan die van vitaal belang is voor de continuïteit van Nederland, denk aan energie, ICT, telecom, burgerluchtvaart en de financiële sector. Alle andere bedrijven vallen onder de noemer niet-vitaal en daar is deze wet dus voor bestemd. Veel mkb’ers hebben niet-vitale bedrijven. In een aantal gevallen geldt dit ook voor zzp’ers.   

Wat betekent de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven voor mijn onderneming?

Na intreding van de wet zal er onafhankelijke informatie worden verstrekt door de overheid om de digitale weerbaarheid van ondernemend Nederland te vergroten. Als bedrijf ontvang je objectieve algemene informatie ter bevordering van jouw digitale weerbaarheid.  

Ook kun je, indien bekend bij de overheid, specifieke informatie ontvangen over direct van toepassing zijnde ernstige kwetsbaarheden en dreigingen voor jouw digitale omgeving.  

Wie is verantwoordelijk voor de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven?

Digitale weerbaarheid is een nationaal vraagstuk dat steeds belangrijker wordt. Op dit moment is er een versnippering van de verantwoordelijkheden: zowel het ministerie van Economische Zaken als het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben taken op het gebied van cyberdreiging.  

In het afgelopen debat op 12 maart vroeg Claire Martens (VVD) zich af waar de precieze verantwoordelijkheden liggen. “Het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) richt zich op vitale bedrijven. Het Digital Trust Center (DTC) beschermt andere bedrijven, bijvoorbeeld door ze te waarschuwen over kwetsbaarheden in systemen. Het kabinet heeft voorgenomen deze instituten samen te voegen, maar hoe zorgen we ervoor dat dit goed verloopt?” 

“Het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt verantwoordelijk voor het nieuwe centrum”, antwoordt Adriaansens in het debat. “Het doel is integratie, samenwerking en kennisbundeling. Het onderscheid tussen vitale en niet-vitale bedrijven en de bijbehorende verdeling tussen ministeries blijft wel bestaan. Het wetsvoorstel maakt het makkelijker om informatie onderling uit te wisselen, benadrukt de minister.” 

Nu aan de slag om jouw onderneming cyberweerbaar te maken?

Het zal nog enige tijd duren voordat deze wet daadwerkelijk van kracht is. Wil je nu stappen ondernemen om jezelf – en daarmee je onderneming – weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit? 

Bekijk wat we bij jou in de regio organiseren