Skip Navigation or Skip to Content

Digital Trust Center

Het Digital Trust Center (DTC) maakt veilig digitaal ondernemen makkelijker. Op de website www.digitaltrustcenter.nl zegt de organisatie daarover:

In 2018 richtte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het DTC op. De missie van het DTC is om ruim 2 miljoen Nederlandse bedrijven weerbaarder te maken tegen toenemende cyberdreigingen. Alles van ZZP’ers tot en met het grootbedrijf. Dit zijn alle bedrijven in Nederland die tot de niet-vitale sectoren behoren. Banken, telecom-, energie-, burgerluchtvaart- en waterbedrijven vormen de vitale sectoren. Stapsgewijs benadert het DTC de brede doelgroep op een aantal manieren. De website biedt laagdrempelige kennis, informatie en advies waar ondernemers zelf mee aan de slag kunnen.

Platform Veilig Ondernemen werkt samen met DTC om ondernemers digitaal weerbaarder te maken tegen vormen van cybercriminaliteit.

Ga naar de website van DTC