Skip Navigation or Skip to Content

Het CCV

De adviseurs van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) vertalen veiligheidsbeleid naar praktijk en omgekeerd, vanuit een sterke kennisbasis. Het CCV ontwikkelt bijvoorbeeld toonaangevende interventies. Zie het CCV als een expertisecentrum, waarbinnen andere professionals geholpen worden om te excelleren op het gebied van veiligheid.

Het CCV werkt voor ministeries, zoals Justitie en Veiligheid (JenV),  Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en ook voor politie, gemeenten en bedrijven. Dat doen ze samen met verschillende organisaties, waaronder LIEC-RIEC, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en met universiteiten en hogescholen.

Met circa 110 CCV’ers wordt er samengewerkt met andere veiligheidsprofessionals, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een veilig en leefbaar Nederland. Het motto is niet voor niets: Veiligheid maken we samen.

 

Ga naar de website van het CCV