Skip Navigation or Skip to Content

HISWA-RECRON

In 2020 fuseerden HISWA Vereniging, de ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport, en RECRON, de branchevereniging voor recreatieondernemers, tot de nieuwe ondernemersvereniging HISWA-RECRON. Deze informatie biedt website www.hiswarecron.nl:

HISWA-RECRON ondersteunt, verbindt en promoot haar leden, 2.500 watersport- en recreatiebedrijven in Nederland. Als ondernemersorganisatie behartigt de vereniging de belangen van deze bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Tevens vormt de organisatie een kenniscentrum voor ondernemers, maar ook voor overheid en onderwijs. HISWA-RECRON is een kwaliteitsmerk voor overheid, ondernemers, consumenten en werknemers.

Bedrijven in de watersport zijn verplicht om de HISWA voorwaarden te gebruiken als ze zaken doen met de consument, dit betreft de rechten en plichten tussen HISWA Erkend Bedrijf en klant. De HISWA voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond, zodat ook de consumentenbelangen van de watersporter goed netjes zijn geregeld.

Platform Veilig Ondernemen zet zich samen met HISWA-RECRON in om ondernemers in de recreatiesector weerbaar te maken tegen verschillende vormen van criminaliteit.

Ga naar de website van HISWA-RECRON