Skip Navigation or Skip to Content

LIEC en RIEC

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) helpen overheidsdiensten en de maatschappij om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. Op www.riec.nl valt daarover te lezen:

De tien RIEC’s en het LIEC hebben als doel de samenwerking te stimuleren, zodat overheid en samenleving weerbaarder worden tegen ondermijnende criminaliteit. Dat begint op lokaal niveau, waarbij de RIEC’s een belangrijke rol vervullen. Het LIEC ondersteunt de RIEC’s daarbij op vlakken zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning, communicatie en ICT. Het RIEC-LIEC netwerk richt zich met name op het vergroten van bewustwording bij de overheid en private partijen over de problematiek van ondermijning. Maar ook op het ondersteunen en versterken van samenwerking binnen de overheid en met publiek-private partners. En ten slotte wordt er kennis en expertise gedeeld over de aanpak van ondermijning.

Net zoals de tien regionale PVO’s vormen ook de RIEC’s samen een landelijk dekkende netwerkorganisatie in dezelfde politieregio’s. Elk RIEC werkt binnen regionale grenzen, onder aansturing van een zelfstandige regionale stuurgroep. Het RIEC stelt integrale handhavingsadviezen op en stemt projectmatig bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies af met regionale partners.

Platform Veilig Ondernemen werkt samen met de RIEC’s en het LIEC om ondernemers te weren tegen vormen van ondermijning.

Ga naar de website van LIEC-RIEC