Skip Navigation or Skip to Content

LTO Nederland

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) is de ondernemersorganisatie die de belangen behartigt voor 35.000 aangesloten Nederlandse boeren en tuinders. Dit is wat de website www.lto.nl daarover zegt:

Een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs in Nederland en Europa, dat is waar LTO Nederland voor staat. De ondernemersorganisatie verbindt ondernemers in de land- en tuinbouwsector. Ook zet LTO Nederland zich in voor gezonde dieren en planten en een gezonde leefomgeving. Daarbij is er oog voor de grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van klimaat, energie, waterkwaliteit, natuur en landschap. Als derde werkgeversorganisatie van Nederland, zorgt LTO Nederland ook voor goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen in de land- en tuinbouwsector.

LTO Nederland heeft 19 vakgroepen waarin de leden nadenken over specifieke vraagstukken binnen de sector. Zo zijn er 10 dierlijke vakgroepen, zoals melkvee-, pluimvee- en geitenhouderij, en acht plantaardige vakgroepen, waaronder akkerbouw, vollegrondsgroenten en paddenstoelen. Er is ook een vakgroep multifunctionele landbouw, waar partijen op gebieden als agrarische kinderopvang, plattelandstoerisme en agrarisch natuurbeheer met elkaar samenwerken.

Platform Veilig Ondernemen werkt samen met LTO om boeren en tuinders weerbaarder te maken tegen verschillende vormen van criminaliteit. 

Ga naar de website van LTO