Skip Navigation or Skip to Content

Politie Nederland

Nederland veiliger maken, dat is wat de politie doet. Op www.politie.nl beschrijft de organisatie meer over de kerntaak:

De politie zorgt dat burgers de wetgeving naleven door op te treden tegen overtredingen en misdrijven. Daarnaast beschermt zij iedereen die in Nederland woont of verblijft en verleent hulp aan mensen die deze nodig hebben. Kortom, de politie ordent de samenleving door ontsporingen -van burenruzies tot het optreden va criminele groeperingen- te bestrijden. Op lokaal niveau treedt de politie op onder het gezag van de burgemeester als het de openbare orde betreft. Waar het gaat om strafrechtelijke handhaving, treedt de politie op onder het gezag van de officier van justitie.

Platform Veilig Ondernemen werkt op verschillende manieren samen met politie Nederland op regionaal niveau. Samen zorgen we ervoor dat ondernemers weerbaarder worden tegen verschillende vormen van criminaliteit en preventieve maatregelen kunnen nemen om slachtofferschap te voorkomen. 

Ga naar de website van Politie Nederland