Skip Navigation or Skip to Content

VNO-NCW

Ondernemersvereniging VNO-NCW is ontstaan door een fusie in 1996 tussen het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW), vandaar de naam VNO-NCW. Op haar website www.vno-ncw.nl vertelt de vereniging dit over zichzelf:

VNO-NCW behartigt de belangen van haar 185.000 leden, dat zijn bedrijven die via de brancheorganisaties zijn aangesloten. Bedrijven van verschillende groottes uit alle sectoren. Dus multinationals, mkb-ondernemers, familiebedrijven, maar ook starters en ZZP’ers. In totaal vertegenwoordigt VNO-NCW zo’n 90 procent van de private werkgelegenheid in Nederland.

De ondernemersvereniging laat haar stem horen in de lokale en landelijke politiek, het openbaar bestuur en bij andere maatschappelijke organisaties. VNO-NCW speelt een stevige rol in de Sociaal-Economische Raad, het belangrijkste adviesorgaan op sociaaleconomisch gebied van de regering. Daarnaast is VNO-NCW een speler in de Stichting van de Arbeid: het gezamenlijk overlegorgaan van werkgeversorganisaties en vakbonden. Ook is  de ondernemersvereniging actief in Brussel, want ook Europese wet- en regelgeving raakt Nederlandse bedrijven in grote mate.

Ga naar de website van VNO-NCW