Skip Navigation or Skip to Content

Wat is het Veilig Buitengebied?

In het buitengebied is het goed wonen, ondernemen en recreëren. Helaas komt de veiligheid van het buitengebied steeds meer onder druk te staan door de toename van criminele activiteiten. Door de uitgestrektheid van de buitengebieden kunnen criminelen er vaak ongezien opereren.

Boerenbedrijven en tuinders krijgen te maken met diefstal van diesel, koperen spuitkoppen en kostbare landbouwmachines op het erf. Ook steken hennepkwekerijen en xtc-labs steeds vaker de kop op in een afgelegen schuur of stal. Al dan niet met (gedwongen) medewerking van de eigenaar. De problemen beperken zich niet tot de bedrijven zelf. De buitengebieden zijn ook in trek als het gaat om de dumping van chemisch afval en drugsafval.

Ondernemers kunnen deze problemen niet alleen aanpakken. Gemeente, politie, brandweer en natuurbeschermingsorganisaties ook niet. Samenwerking tussen publieke en private partijen biedt dan de oplossing. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft hier een speciale aanpak voor ontwikkeld: de aanpak Veilig Buitengebied. Platform Veilig Ondernemen is hierbij procesbegeleider.

Samen criminaliteit in buitengebied aanpakken

De aanpak Veilig Buitengebied helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om criminaliteit aan te pakken. Dat gebeurt volgens een gestructureerd proces. Stap voor stap worden de betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals voorlichtingsbijeenkomsten en georganiseerd toezicht zorgen lokale partijen, ondernemers en bewoners in het buitengebied gezamenlijk voor een veiliger buitengebied.

Samenwerken aan een veilig buitengebied werkt

De praktijk laat zien dat samenwerken werkt. Buitengebieden die werken volgens de aanpak Veilig Buitengebied worden zowel subjectief als objectief veiliger. De criminaliteit daalt en het veiligheidsgevoel van ondernemers en bewoners stijgt.

Bent u geholpen met deze informatie?