Skip Navigation or Skip to Content

Wat doe ik als mijn verhuurvoertuig is misbruikt?

Soms merk je achteraf dat de verhuurder op valse gronden jouw voertuig gehuurd heeft. Of vermoed je dat het verhuurvoertuig misbruikt kan worden voor criminele activiteiten? Dat kan iedereen overkomen. Twijfel niet, maar kom in actie. Wanneer je zo snel mogelijk handelt, vergroot je de kans dat de politie tijdig kan ingrijpen. Hoe sneller, hoe beter!

In het kort

1. Verzamel zoveel mogelijk bewijs van de vermoedelijke identiteitsfraude;
2.
Doe direct telefonisch aangifte bij Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen;
3. Meld strafbare feiten bij Misdaad Anoniem of Team Criminele Inlichtingen;
4. Controleer of sprake is van interne fraude en verzamel bewijs;
5
. Registreer de dubieuze huurder in het BOVAG-waarschuwingssysteem.

 

1. Is er sprake van identiteitsfraude?

Verzamel zoveel mogelijk bewijs van de vermoedelijke identiteitsfraude (ingeleverde documenten) en doe aangifte bij de politie. Zonder aangifte kan de politie namelijk geen opsporingsonderzoek instellen naar identiteitsfraude en kun je ook geen schade op iemand verhalen.  

2. Is de huurauto gestolen?

Doe direct telefonisch aangifte bij het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen. Het loket is alle dagen bereikbaar van 07.00 tot 23.00 uur via 088 – 00 87 444 (belkosten). Tussen 23.00 uur en 07.00 uur kun je de voicemail inspreken. Bel zo snel mogelijk met het kentekenbewijs bij de hand, dat vergroot de kans op terugvinden.   

3. Zijn er andere strafbare feiten met jouw verhuurvoertuig gepleegd?

Ontvang je berichten over incidenten, waarbij jouw verhuurvoertuig mogelijk betrokken is? Meld deze feiten aan de politie bij jou in de buurt. Deze kan je verder helpen.   

Liever anoniem melding doen? Meld het aan Misdaad Anoniem: 0800-7000/meldmisdaadanoniem.nl of bel Team Criminele Inlichtingen: 079-3458999 

4. Heeft een personeelslid (bewust) de verhuurauto meegegeven zonder vereiste controles?

Is de verhuurprocedure bij alle medewerkers bekend en is deze overdracht buiten het gezichtsveld van anderen gebeurd? Dan kan dat een geval van interne fraude zijn. Volg de volgende stappen om zo’n geval zorgvuldig af te handelen:

a. Doe eerst onderzoek en ga op zoek naar bewijzen

Denk hierbij aan bekijken van camerabeelden, onderzoeken van zakelijke e-mail en de bedrijfstelefoon en voer gesprekken met alle collega’s. Voer pas gesprekken met de collega’s, wanneer je sterke vermoedens hebt. Je wilt voorkomen dat je een medewerker in een kwaad daglicht stelt.Je moet je wel houden aan de privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese privacywet regelt dat bedrijven en organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. Bij dit onderzoek maak je de afweging tussen jouw gerechtvaardigd belang als werkgever en de privacy van de betrokken medewerker. Voor een formeel en onafhankelijk onderzoek kun je soms beter de hulp inroepen van specialisten, zoals een recherchebureau of de politie.

b. Schorsing werknemer

Soms is het beter om de betrokken medewerker tijdelijk te schorsen, zodat het onderzoek in alle rust en zonder inmenging kan plaatsvinden. Deze schorsing moet je als werkgever als volgt onderbouwen: de aanwezigheid van de werknemer kan het onderzoek bemoeilijken.Bedenk wel dat werknemer de rechter kan vragen om deze schorsing op te heffen. Een onterechte schorsing kan leiden tot een schadevergoeding en bemoeilijkt een eventueel ontslag. Laat je dus juridisch bijstaan om deze beslissing op de juiste gronden door te voeren.

c. Geef een waarschuwing

Is er sprake van een licht vergrijp door verzachtende omstandigheden en heeft de medewerker niet bewust de verhuurprocedures nagelaten? Dan kun je kiezen voor een officiële waarschuwing. Leg deze waarschuwing wel schriftelijk vast en laat deze ondertekenen door de betreffende werknemer.Zijn er sterke aanwijzingen dat de medewerker wel degelijk bewust heeft meegewerkt aan een criminele activiteit? Dan hebben we hier te maken met een strafbaar feit. Overleg hierover met de politie en een jurist over de te volgen stappen.

d. Ontslag

Heb je een sterk verstoorde arbeidsverhouding met de medewerker doordat deze (bewust) interne fraude heeft gepleegd? Dan kun je overgaan tot een ontslagprocedure. Vraag hierbij altijd juridisch advies, zodat dit traject zorgvuldig verloopt en je geen juridische misstappen maakt.

e. Strafrechtelijke maatregelen

Heb je in het arbeidscontract een boeteclausule bij bedrijfsfraude opgenomen, dan kun je een boete opleggen. Daarnaast is het mogelijk om een schadevergoeding via een strafproces of civielrechtelijke vordering te eisen.

5. Ben je BOVAG lid en beschik je over toegang tot het Elena waarschuwingssysteem?

Registreer de dubieuze huurder in dit BOVAG-waarschuwingssysteem, zodat andere verhuurbedrijven ook gewaarschuwd zijn. Alle BOVAG leden kunnen Elena gebruiken om te checken of een klant zijn/haar afspraken niet is nagekomen bij een eerdere huurovereenkomst. Wil je meer weten over Elena, zie https://mijn.bovag.nl/dossiers/elena-waarschuwingssysteem

Hoe voorkom je in de toekomst misbruik van jouw huurauto’s?

Hieronder volgt een korte opsomming. Via dit bericht vind je extra uitleg. Doe er je voordeel mee om toekomstig misbruik te voorkomen.

  • Check identiteit huurder op basis van een origineel rijbewijs, geen kopie;
  • Vraag een recent bankafschrift en telefoonnummer, zodat je het adres en telefoonnummer kunt controleren;
  • Accepteer zo min mogelijk contante betaling;
  • Check de kredietwaardigheid bij zakelijke huurders;
  • Neem in de huurovereenkomst deze clausule op: “bij verdenking van een strafbaar feit of bij verdachte omstandigheden wordt de politie ingeschakeld”;
  • Bij twijfel? Altijd doorvragen!

Bent u geholpen met deze informatie?