Skip Navigation or Skip to Content

Wat moet ik doen bij criminele activiteiten in mijn haven?

Havens zijn voor de georganiseerde misdaad interessant vanwege de transport- en opslagmogelijkheden. Daarnaast proberen criminelen ook havenmedewerkers over te halen om criminele activiteiten te faciliteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld transport van drugs, wapens of zelfs mensensmokkel. Als havenmedewerker en ondernemer in de haven is het belangrijk om niet betrokken te raken bij havencriminaliteit, maar deze zelfs te melden. Soms is dat lastig, maar er zijn altijd manieren om bij te dragen aan een veilige haven.

Ik vermoed dat er drugs in een container zitten, maar ik durf het niet zomaar te melden. Wat kan ik het beste doen?

Je kunt altijd iets verdachts melden bij Meld Misdaad Anoniem, telefonisch of online: 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl  

2. Welke signalen kunnen wijzen op criminele activiteiten?

Er bestaan verschillende signalen waarop je kunt letten. De meest zichtbare signalen zijn:

 • Zijn er activiteiten op vreemde tijdstippen, zoals alleen ‘s avonds of ’s nachts?  
 • Is een schip zwaar of scheef beladen?  
 • Zie jij personen slepen met grote tassen of plastic containers?  
 • Zie jij een gat in het toegangshek?
 • Zijn er geforceerde sloten van containers?
 • Rijden er voertuigen zonder kentekenplaten in het havengebied?
  Kun je een of meer van de bovenstaande vragen met JA beantwoorden, dan is de kans groot dat er verdachte zaken spelen.

3. Hoe herken ik mensensmokkel in mijn haven?

De Rijksoverheid werkt met een speciaal team om mensensmokkel aan te pakken. Op basis van hun ervaringen en informatie is de volgende lijst van kenmerken opgesteld om mensensmokkel te herkennen:  

 • Staan er ergens vrachtwagens geparkeerd, waaruit jij geluiden of stemmen hoort komen?
 • Zie jij op parkeerplaatsen het in- en uitladen van mensen, die met een leider of toezichthouder lijken te reizen?  
 • Hebben die groepen mensen een opvallend merkteken? Bijvoorbeeld een specifieke kleur nagellak op hun pink of een specifiek polsbandje?  
 • Ervaar jij een toestroom van onbekende auto’s naar de haven?

Deze signalen wijzen op ongebruikelijke activiteiten, die jij aan de politie kunt melden. Bel dan het algemene nummer van de politie: 0900-8844Is er sprake van een heterdaad of is spoed geboden? Bel dan 112.

4. Hoe informeer ik mijn havenmedewerkers om alert te zijn op criminele activiteiten?

Je kunt jouw havenbedrijf aanmelden bij Meld Misdaad Anoniem via communicatie@meldmisdaadanoniem.nl. Na aanmelding ontvang je een informatiepakket, waarmee je binnen jouw bedrijf jouw collega’s bewust maakt van mogelijke havencriminaliteit. Het pakket geeft jou ook handvatten om medewerkers te stimuleren om zorgwekkende signalen bij leidinggevenden of desnoods anoniem te melden. 

5. Hoe voorkom ik dat mijn medewerkers betrokken raken bij criminele activiteiten?

Creëer een bedrijfscultuur waarbij medewerkers zich veilig voelen om misstanden te melden. Criminele organisaties maken dankbaar gebruik van de kennis en kunde van havenmedewerkers om toegang te krijgen tot havens. Criminelen kunnen jouw medewerkers benaderen met grote financiële beloningen. Het is verleidelijk om daarop in te gaan, maar informeer iedereen dat enige medewerking aan havencriminaliteit, ernstige gevolgen heeft voor betrokkene en zijn/haar dierbaren. Als iemand eenmaal meehelpt, dan is er geen weg terug. Maak het daarom een gemeenschappelijk doel om havencriminaliteit in de kiem te smoren en verdachte zaken te melden.  

Wat is het verschil tussen mensensmokkel en mensenhandel?

Bij mensensmokkel gaat het vaak om arbeidsmigranten, die zelf een contract sluiten met de smokkelaar om illegaal grenzen over te steken.   
Bij mensenhandel is er duidelijk sprake van dwang en directe uitbuiting. Denk aan bijvoorbeeld vrouwen die gedwongen worden om in de (illegale) prostitutie te werken.  

Anoniem misdaad melden?

Bekijk de volgende websites voor meer informatie over dit onderwerp:  

Doe deze quiz en leer criminaliteit in de haven herkennen: https://socialquiz.involve.me/verdachte-situaties-in-de-haven 
Deze quiz maakt deel uit van het programma Veilige Havens – Kies voor je eigen veiligheid, ontwikkeld in opdracht van diverse overheidsorganisaties in de regio Rotterdam: gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee. Dit programma is ontwikkeld om criminaliteit in de havens te herkennen, te melden en te voorkomen: https://www.kiesvoorjeeigenveiligheid.nl/ 

De onderstaande folders geven ook praktische informatie voor havenmedewerkers: 
Folder maritieme criminaliteit van Politie, RIEC, Koninklijke Marechaussee en NH Samen Veilig.
Folder Illegaal bijverdienen in de haven? Trap er niet in! van Meld Misdaad Anoniem en Rotterdamse Haven.

Bent u geholpen met deze informatie?