Skip Navigation or Skip to Content

Wat zijn de signalen van criminaliteit in een haven?

Havens zijn erg aantrekkelijk voor criminelen vanwege de transport- en opslagmogelijkheden. Daarom vinden er activiteiten van drugssmokkel, smokkel van gestolen goederen en zelfs mensensmokkel plaats. De georganiseerde misdaad zoekt vaak handlangers om deze criminele activiteiten op te zetten of eraan mee te helpen. Havenmedewerkers worden dan ook regelmatig benaderd om een ‘klusje’ te doen, dat heel goed betaald wordt. Het is verleidelijk om hierop in te gaan, maar als je eenmaal in die val trapt dan begeef je je direct op een hellend vlak. Het blijft niet bij één klusje en als je daarna niet meewerkt, dan zul je bedreigd en gechanteerd worden. Geef het dus aan wanneer er verdachte zaken in een haven gebeuren. In dit artikel lees je meer over de signalen.

Op welke signalen moet je letten?

1. Je wordt gevolgd of iemand vraagt aan jou of je interesse hebt in het doen van een ‘klusje’;
2.
Je wordt gevraagd een container te verplaatsen;
3.
Een onbekende vraagt naar een containernummer;
4.
Iemand vraagt of je een pakje naar het haventerrein wil brengen;
5. Een onbekend voertuig staat geparkeerd nabij de haven en/of er vinden los- en laadwerkzaamheden plaats buiten werktijden;
6.
Iemand stelt veel vragen over het reilen en zeilen van de haven.

1. Je wordt gevolgd of iemand vraagt aan jou of je interesse hebt in het doen van een ‘klusje’

Havenmedewerkers zijn erg gewild bij criminelen die gebruik willen maken van de transport- of opslagmogelijkheden van een haven. Het komt daarom voor dat iemand probeert contact met jou te leggen om een voorstel te doen: “Kun jij een container verplaatsen? Heb jij toegang tot een bepaalde sector van de haven? Zo ja, zou je dan een klusje willen doen? Is zo gebeurd en je verdient er duizenden euro’s mee.”
Schrik niet: soms kan zelfs een collega of een bekende van jou met zo’n voorstel komen.  

2. Je wordt gevraagd een container te verplaatsen

Ja, dit kan een signaal zijn. In die container kunnen drugs, maar misschien zelfs mensen zitten. Mensensmokkel komt helaas ook in havens voor. 

3. Een onbekende vraagt naar een containernummer

Zoiets valt gelijk op, want waarom zou een onbekende zoiets aan jou vragen? Uit zelfbescherming kun je beter niks buitengewoons doen dat niet standaard bij jouw werk hoort. Krijg je zo’n vraag, neem dan eerst contact op met jouw leidinggevende of die meer weet over deze opdracht.   

4. Iemand vraagt of je een pakje naar het haventerrein wil brengen

Zelfs een klein pakje moet bij jou alarmbellen doen rinkelen. Het kan gaan om illegale of zelfs goederen. Het is een goede gewoonte om nooit iets van een ander naar jouw werkterrein te brengen.  

5. Een onbekend voertuig of los- en laadwerkzaamheden buiten werktijden

Een geparkeerde auto wijst natuurlijk niet altijd op verdachte omstandigheden. Komt dit voertuig jou niet bekend voor? Dan is het goed om extra alert te zijn. Zie jij laad- en losactiviteiten die altijd ’s avonds buiten het hek gebeuren. Dan kan dat inderdaad een signaal zijn.  

6. Iemand stelt veel vragen over de haven

Bij feestjes is het heel gebruikelijk om te vragen wat voor werk iemand doet. Zulke vragen kunnen gewoon gesteld worden uit interesse. Krijg je het idee dat de persoon wel heel veel detailvragen blijft stellen? Vertrouw dan op jouw onderbuikgevoel. Wees voorbereid op vreemde verzoeken en ga nergens op in. De vrager kan verkeerde intenties hebben en zou jou mogelijk willen gebruiken om iets via de haven te smokkelen. 

Wil je anoniem iets melden? Dat kan!

Je kunt verdachte zaken altijd anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem, telefonisch via 0800-700 of online via meldmisdaadanoniem.nl

Anoniem misdaad melden?

Waar kan ik meer informatie vinden over de manieren waarop de georganiseerde misdaad de haven kan misbruiken voor criminele activiteiten?
Als havenmedewerker is het raadzaam om meer hierover te weten en er alert op te zijn. Wanneer je eenmaal in zee gaat met criminelen, dan breng jij jezelf en jouw familie in gevaar: bendes zullen niet aarzelen om jou en jouw dierbaren te chanteren of te bedreigen.

Bekijk de volgende websites voor meer informatie over dit onderwerp:  

Doe deze quiz en leer criminaliteit in de haven herkennen: https://socialquiz.involve.me/verdachte-situaties-in-de-haven 
Deze quiz maakt deel uit van het programma Veilige Havens – Kies voor je eigen veiligheid, ontwikkeld in opdracht van diverse overheidsorganisaties in de regio Rotterdam: gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee. Dit programma is ontwikkeld om criminaliteit in de havens te herkennen, te melden en te voorkomen: https://www.kiesvoorjeeigenveiligheid.nl/ 

De onderstaande folders geven ook praktische informatie voor havenmedewerkers: 
Folder maritieme criminaliteit van Politie, RIEC, Koninklijke Marechaussee en NH Samen Veilig.
Folder Illegaal bijverdienen in de haven? Trap er niet in! van Meld Misdaad Anoniem en Rotterdamse Haven.

Bent u geholpen met deze informatie?