Skip Navigation or Skip to Content

Hoe voorkom ik dat mijn bedrijf betrokken raakt bij drugssmokkel?

Drugs worden via uiteenlopende manieren gesmokkeld. Vanaf het moment dat drugs gebruiksklaar zijn, zal de georganiseerde misdaad alles inzetten om deze illegale goederen naar (tussen)handelaren te vervoeren: te land, ter zee en in de lucht. Daarom lopen ondernemers van transportbedrijven een groot risico dat zij ongewild deel uitmaken van het criminele circuit. Dit artikel geeft aan, hoe je dat zoveel mogelijk kunt voorkomen.

Hoe voorkom ik betrokkenheid bij drugssmokkel?
1. Maak duidelijke afspraken met chauffeurs m.b.t. o.a. lifters en leg deze schriftelijk vast en zorg voor een tachograaf op elke vrachtwagen.
2. Maak ondermijnende misdaad bespreekbaar en screen je chauffeurs en sollicitanten.
3. Controleer de gegevens van opdrachtnemers.
4. Controleer de gegevens van opdrachtgevers. .
5. Maak jouw personeel alert op afwijkende situaties en geef aan hoe te handelen. 

1. Hoe voorkom ik dat mijn chauffeurs geen lifters of extra lading meenemen?

Vrachtwagenchauffeurs worden weleens aangesproken om extra bij te verdienen. Je wilt als ondernemer niet het risico lopen dat jouw vervoer wordt misbruikt voor illegale praktijken. Maak daarom hele duidelijke afspraken met jouw chauffeurs, die je ook contractueel laat vastleggen. Leg ook schriftelijk vast wat de consequenties zijn wanneer de chauffeurs de gemaakte afspraken niet nakomen.  
In deze afspraken wordt duidelijk aangegeven dat jouw chauffeurs:   
– nooit over het soort lading, routes en bestemmingen met anderen praten; 
altijd op veilige parkeerplaatsen parkeren;  
– nooit lifters meenemen en  
– op de voorgeschreven manier hun vracht laden en lossen.  
 
Zorg ervoor dat je, naast de gemaakte afspraken, ook kunt vertrouwen op een goed werkende tachograaf op elke vrachtwagen; een digitale tachograaf registreert de rijroute, grenspassages, de rij- en rusttijden van de chauffeur en laad- en losactiviteiten.  
 

2. Kan ik nog andere voorzorgsmaatregelen nemen, als het gaat om mijn medewerkers?

Maak ondermijnende misdaad bespreekbaar binnen jouw onderneming, zodat medewerkers ook veilig kunnen aangeven dat zij ooit benaderd zijn voor ‘verdachte’ klussen.   
Het is raadzaam om chauffeurs en personeel vooraf goed te screenen, voordat je ze in dienst neemt. Dat kun je doen door bij een aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te stellen. Daarnaast is er ook een handige website waar je vooraf gescreende chauffeurs kunt vinden.

3. Hoe kan ik checken of ik met een betrouwbaar transportbedrijf te maken heb?

Je kunt een bedrijf op een aantal zakelijke gegevens nalopen: heeft het bedrijf een vast adres en kun je dezelfde vestigingsplaats op meerdere websites terugvinden? Of juist niet?   
Heeft het bedrijf een vast telefoonnummer en een professioneel e-mailadres? Staat het bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Vraag ook naar hun preventiebeleid én controleer deze, net zoals hun verzekeringen en financiële status.  
Check de ervaringen van andere ondernemers die met het transportbedrijf gewerkt hebben. Hebben zij alleen goede of ook verontrustende ervaringen?   

4. Hoe check ik de betrouwbaarheid van een opdrachtgever die mijn bedrijf inhuurt?

Eigenlijk geldt hier hetzelfde: doorvragen en zelf controleren.   
Als de opdrachtgever een opslagruimte bij jou huurt, dan kun jij eisen stellen voordat je het huurcontract met de huurder ondertekent. Hier gelden dezelfde regels zoals bij de verhuur van een auto. Wees eerder te voorzichtig dan te overhaast om een deal te sluiten. Als je eenmaal in zee gaat met een dubieuze partij, dan wordt het lastig om je aan het criminele circuit te onttrekken.     
 

5. Welke tip kan ik mijn chauffeurs nog meegeven, naast de afspraken in onze overeenkomst?

Benadruk voor het vertrek de afspraken die jullie gemaakt hebben en vraag de chauffeur om jou bij onvoorziene of veranderende omstandigheden direct te bellen.
Bijvoorbeeld: als een chauffeur tijdens een rit plotseling gebeld wordt om de lading op een ander adres te lossen, dan is het zaak om jou direct hiervan op de hoogte te brengen. De chauffeur kan denken dat er niets aan de hand is, maar voor jou kan dit wijzen op een ondermijnende activiteit.
Je kunt in zo’n geval aan de chauffeur vragen om op een veilige parkeerplek te stoppen, zodat jij tijd hebt om extra informatie in te winnen over de legitimiteit van dat verzoek. 

Bent u geholpen met deze informatie?