Skip Navigation or Skip to Content

Hoe stel ik een goed huurcontract op?

In het kort

1. Maak heldere afspraken.
2. Verwerk in elk geval de belangrijkste punten in het contract (zie tussenkop ‘inhoud huurovereenkomst’)
3. Hou je aan de afspraken.
4. Laat de huurder zelf een energiecontract afsluiten.
5. Heb je hulp nodig? Schakel dan een makelaar in om je te ondersteunen.

Wees alert wanneer je een bedrijfspand verhuurt. Als er criminaliteit plaatsvindt in een pand waarvan jij de eigenaar bent, dan loop je het risico op strafrechtelijke vervolging en nog een heleboel meer ellende. Ook al weet je er niets vanaf. De gevolgen kunnen enorm zijn, tot aan verlies van veel geld, je bedrijf en pand aan toe. Met een strafblad als bonus, want je kunt er ook voor worden vastgezet. Verhuur je een bedrijfspand, bouw dan zekerheden in voor jezelf. Een gedegen huurcontract kan je heel veel ellende besparen.

1. Heldere afspraken

Gebruik de persoonlijke ontmoetingen met de huurder voorafgaand aan het ondertekenen van het huurcontract voor het maken van heldere afspraken. Zo verklein je de kans op problemen. Leg afspraken met elkaar vast in een huurovereenkomst. Gebruik daarbij de modellen van de Raad voor onroerende Zaken. Je kunt ook advies inwinnen bij een jurist of makelaar.

2. Inhoud huurovereenkomst

De volgende zaken mogen niet ontbreken in het huurcontract dat je ondertekent met je huurder:

 • Leg vast dat integriteit bijzonder belangrijk is, dat je dit toetst en dat bij grensoverschrijdingen van de integriteit, de huurovereenkomst kan worden ontbonden.
 • Vermeld in het huurcontract dat de huurder zelf gebruik maakt van het pand en dat onderhuur of indeplaasstelling – de huurder verkoopt zijn bedrijf en diens koper trekt in jouw bedrijfspand – zonder jouw toestemming niet is toegestaan. Geef aan wat de consequenties zijn als zich dat wel voordoet. Ga je wel akkoord, leg dan vast dat hiervoor dezelfde afspraken gelden als die je eerder vastlegde in de huurovereenkomst met de huidige huurder.
 • Maak expliciet dat de huur per bankafschrijving verloopt vanaf een bankrekening van de hoofdhuurder. Tenzij er een logische verklaring is dat een ander de huur voldoet, zoals een familielid of bewindvoerder.
 • Benoem dat gevaarlijke of verboden gedragingen leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst.
 • Neem op dat de verhuurder bij vermoeden van illegale handelingen de politie of andere handhavende instanties inschakelt.
 • Vermeld dat je met vaste regelmaat het pand komt inspecteren. Een aantal keren per jaar.
 • Beschrijf waarvoor de huurder het pand mag gebruiken. Stel gebruiks- en veiligheidsinstructies op.
 • Benoem in het contract dat illegale activiteiten zoals hennepteelt, opslag van illegaal vuurwerk en prostitutie verboden zijn in het pand dat je verhuurt.
 • Vermeld ook dat onderhuur niet is toegestaan.
 • Maak duidelijk dat wijzigingen aan het pand of de installaties niet zijn toegestaan. Leg bij de sleuteloverdracht vast wat de staat is van het gebouw.
 • Sleutelbeheer van het pand. Afspraken over het aantal sleutels, het bijmaken ervan en vervangen van sloten.
 • Spreek af dat jij zelf ook over een sleutel beschikt, in verband met onderhoud aan het pand en eventuele calamiteiten.
 • Onderteken het huurcontract allebei voordat de huurder het pand in gebruik neemt.
 • Vergeet de borgsom niet. Een borg tot drie maanden huurprijs is heel gangbaar. Accepteer geen contante betalingen.

3. Hou je aan de afspraken

Zorg dat je de afspraken die je maakt met de huurder, ook zelf kunt nakomen. Als je eigenlijk te druk bent om met regelmaat bijvoorbeeld het pand te inspecteren of als je daar geen aanleiding toe ziet, dan kun je achteraf worden aangesproken op criminaliteit die er plaatsvindt. Dan heb je niet voldaan aan jouw eigen afspraken en daarmee ben je je zorgplicht niet (compleet) nagekomen.

4. Energiecontract

Mocht er een wietkwekerij worden aangetroffen in jouw bedrijfspand of synthetische drugs worden geproduceerd, waarvoor de huurder illegaal stroom tapt, dan kun jij als eigenaar van het pand financieel verantwoordelijk worden gesteld. Laat de huurder zelf een contract afsluiten met een energiebedrijf. Vraag om een kopie van dat contract. Noteer bij oplevering van het pand de meterstanden.

5. Makelaar

Wil je liever niet zelf een huurcontract van je bedrijfspand opstellen met een huurder? De verhuur kun je ook laten regelen door een makelaar. Hou wel in gedachte dat ook in dit geval jij zelf verantwoordelijk blijft voor wat er in jouw pand gebeurt. Maak helder aan de makelaar wat je verwacht wat betreft het gebruik en toezicht van het pand.

Bent u geholpen met deze informatie?