Skip Navigation or Skip to Content

Hoe voorkom ik misbruik van mijn pand?

In het kort

1. Neem geen contante betalingen aan.
2. Ken je huurder persoonlijk.
3. Is de huurder een ondernemer? Vraag het originele uittrekstel in het handelsregister op bij de KvK.
4. Laat de huurder zelf een energiecontract afsluiten.
5. Maak heldere afspraken.
6. Leg de afspraken en bijbehorende consequenties van overtreden vast in een huurcontract.
7. Hou toezicht op je pand.
8. Hou je aan de afspraken (en consequenties).

Ook al weet je niets af van de onwettige zaken waarmee een huurder jouw pand of schuur bezig is, wettelijk kun je verantwoordelijk worden gesteld. Kun je niet aantonen dat je op geen enkele manier betrokken bent bij de criminele activiteiten, dan kunnen de gevolgen voor jou persoonlijk desastreus zijn. Boetes, strafrechtelijke vervolging, taakstraf of zelfs gevangenisstraf. Kortom, als je een bedrijfspand verhuurt, wees dan voorzichtig. Vertrouw een huurder niet zomaar op zijn blauwe of bruine ogen, maar bouw zekerheden in voor jezelf. Let op eventuele signalen die crimineel handelen verraden en doe onderzoek. Dat kan lastig zijn als je de handen al vol hebt als ondernemer, maar je inlaten met duistere figuren, kan je uiteindelijk je goede naam, bedrijfspand of zelfs je bedrijf kosten.

1. Contante betalingen

Criminelen betalen graag contant, zo kunnen ze hun illegaal verdiende geld witwassen. Neem geen cash geld aan.

2. Persoonlijk contact

Ken je huurder, ontmoet elkaar het liefst een aantal keren persoonlijk, voordat je een huurovereenkomst tekent. Zorg dat je de contact- en persoonsgegevens hebt van je huurder. Accepteer geen kopie van het identiteitsbewijs en controleer deze op echtheid . Bewaar een kopie van het identiteitsbewijs. Vraag de huurder ook om een Verklaring omtrent gedrag.

3. Kamer van Koophandel

Geeft jouw huurder zich uit voor ondernemer? Vraag dan het originele uittreksel van de onderneming van je huurder in het Handelsregister op bij de Kamer van Koophandel. Check ook of de persoon die het huurcontract wil aangaan, daartoe namens het bedrijf gemachtigd is.

4. Energiecontract

In het geval van een wietkwekerij of de productie van synthetische drugs kan er illegaal stroom worden getapt en kun jij als eigenaar van het pand daarvoor financieel verantwoordelijk worden gesteld. Laat de huurder zelf een contract afsluiten met een energiebedrijf. Vraag om een kopie van dat contract. Noteer bij oplevering van het pand de meterstanden.

5. Heldere afspraken

Gebruik de persoonlijke ontmoetingen met de huurder voorafgaand aan het ondertekenen van het huurcontract voor het maken van heldere afspraken. Zo verklein je de kans op problemen. Leg afspraken met elkaar vast in een huurovereenkomst. Gebruik daarbij de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken. Vraag gerust advies van een jurist of een makelaar.

6. Huurcontract

Als je mondelinge afspraken maakt over de verhuur van je bedrijfspand en het gaat mis, dan is het jouw woord tegen dat van je huurder. Zet zaken op papier en onderteken dat samen.

In een goed huurcontract mogen een aan aantal zaken niet ontbreken. Denk aan het doel waarvoor de huurder jouw pand betrekt, welke zaken beslist niet mogen plaatsvinden in het pand, het sleutelbeheer, inspectie van het pand door jou als eigenaar en reken een borgsom.

Lees ook: Hoe stel ik een goed huurcontract op?

7. Hou toezicht

Zorg dat je meerdere keren per jaar het pand inspecteert. Zijn er overdag bedrijfsactiviteiten in het pand? Rij ook eens langs in de avond en leg je oor te luisteren bij de buren. Pikken zij opmerkelijke signalen op in of rond het pand?

Let bij het controleren van de buitenkant van het pand of er zaken zijn die het bedrijf herkenbaar maken, zoals een logo en bedrijfsauto’s. Scan of er dingen staan die niet passen bij het type bedrijf of afval dat niet past bij de bedrijfsactiviteiten. Heeft de huurder nieuwe sloten geplaatst zodat jij er niet meer in kan, dat is verdacht. Net als bovenmatig veel bewakingscamera’s. Of een verbouwing aan het pand waarvan jij als huurder niet op de hoogte bent gesteld. Luchtkanalen op het dak kunnen duiden op de productie van synthetische drugs.

Als je in het pand bent, let dan op of de activiteiten die je waarneemt passen bij het type bedrijf. En komt de inventaris overeen? Check of je in alle ruimtes kunt. Als je bepaalde ruimtes niet in mag of als er geen er sleutel is, kan een rode vlag betekenen.

8. Consequenties

Heldere afspraken tussen huurder en verhuurder zijn mooi, maar ze zijn weinig waard als er geen consequenties volgen op het niet nakomen van de afspraken. Zorg dat je de afspraken die je maakt met de huurder, ook zelf kunt nakomen. Ben je eigenlijk te druk bent om met regelmaat bijvoorbeeld het pand te inspecteren of als je daar geen aanleiding toe ziet, dan kun je achteraf worden aangesproken op criminaliteit die er plaatsvindt. Dan heb je niet voldaan aan jouw eigen afspraken en daarmee ben je je zorgplicht niet (compleet) nagekomen.

Bent u geholpen met deze informatie?