Skip Navigation or Skip to Content

Wat is een collectief winkelverbod?

Wordt jouw winkelgebied onveilig gemaakt door hardnekkige overlastgevers of winkeldieven? Dan kan een collectief winkelverbod uitkomst bieden. Bij herhaling van een overlast situatie of een strafbaar feit, kan aan de overlastgever voor langere tijd de toegang worden ontzegd voor alle deelnemende winkels in het winkelgebied.

Het effect

Deelnemende bedrijven zijn herkenbaar aan de sticker van het collectief winkelverbod bij de deur. Wanneer iemand met een verbod toch de winkel binnenkomt, dan is er direct sprake van huisvredebreuk. Dat is een strafbaar feit, waarmee de overlastgever een geldboete of een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden riskeert.

In de praktijk blijkt dat het instellen van een collectief winkelverbod preventief werkt. Er is minder overlast en winkeldiefstal en het geeft bezoekers van het winkelgebied een veiliger gevoel.

Model protocol en registratiesysteem

Winkelgebieden die willen starten met een collectief winkelverbod, moeten hiervoor een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is nodig omdat (deels strafrechtelijke) gegevens van personen met een waarschuwing of een winkelverbod onderling worden gedeeld. Daarom moet de verwerking van persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze plaatsvinden, volgens de regels die daarvoor zijn opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van het CCV modelprotocol Collectief Winkelverbod en het bijbehorende registratiesysteem zijn alle deelnemende ondernemingen ervan verzekerd dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Het CCV modelprotocol is als enige in Nederland goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens en beschrijft alle taken, procedures en verantwoordelijkheden.

Starten met een collectief winkelverbod

Wil jij ook aan de slag met het collectief winkelverbod in jouw winkelgebied?

We bieden:

  • Hulp bij de vergunningsaanvraag bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Gebruik van een goedgekeurd registratiesysteem voor het vastleggen en raadplegen van personen met een waarschuwing of verbod
  • Standaard formulieren voor het aanzeggen van een winkelverbod, waarschuwing of aangifte huisvredebreuk
  • Raamsticker ‘deelnemer collectief winkelverbod’
  • Ondersteuning bij de verplichte jaarlijkse evaluatie.

De kosten voor dit pakket bedragen eenmalig € 950 voor het opstarten. De jaarlijkse bijdrage is € 25 per deelnemende onderneming. De kosten zijn exclusief btw.

Bent u geholpen met deze informatie?